1 Menu

Overzicht

Een verticaal menu in een zijbalk biedt toegang tot verschillende secties van de Zabbix-frontend.

Het menu is donkerblauw in het standaardthema.

Werken met het menu

Onder het Zabbix-logo bevindt zich een globaal zoekvak.

Het menu kan worden ingeklapt of volledig verborgen:

  • Om in te klappen, klik op naast het Zabbix-logo. In het ingeklapte menu zijn alleen de pictogrammen zichtbaar.

  • Om te verbergen, klik op naast het Zabbix-logo. In het verborgen menu is alles verborgen.

Ingeklapt menu

Wanneer het menu is ingeklapt tot alleen pictogrammen, verschijnt een volledig menu zodra de muisaanwijzer erop wordt geplaatst. Merk op dat het over de pagina-inhoud verschijnt; om de pagina-inhoud naar rechts te verplaatsen, moet je op de uitvouwknop klikken. Als de muisaanwijzer weer buiten het volledige menu wordt geplaatst, zal het menu na twee seconden weer inklappen.

Je kunt ook een ingeklapt menu weer volledig laten verschijnen door op de Tab-toets te drukken. Door herhaaldelijk op de Tab-toets te drukken kun je de focus verplaatsen naar het volgende menuelement.

Verborgen Menu

Zelfs wanneer het menu volledig verborgen is, is een volledig menu slechts één muisklik verwijderd door op het menupictogram te klikken. Merk op dat het over de pagina-inhoud verschijnt; om de pagina-inhoud naar rechts te verplaatsen, moet je het menu weer zichtbaar maken door op de knop "Toon zijbalk" te klikken.

Er zijn maximaal drie niveaus in het menu.

Contextmenu's

Naast het hoofdmenu biedt Zabbix contextmenu's voor host, item en gebeurtenis voor snelle toegang tot veelgebruikte entiteiten, zoals de laatste waarden, eenvoudige grafiek, configuratieformulier, gerelateerde scripts of externe koppelingen.

De contextmenu's zijn toegankelijk door te klikken op de host, item of probleem/triggernaam op ondersteunde locaties.