1 VMware monitoring item sleutels

Een lijst met VMware monitoring item keys is verplaatst naar de sectie VMware monitoring.