This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

23 URL

Overview

Deze widget toont de inhoud die is opgehaald van de opgegeven URL.

Configuratie

Om te configureren, selecteert u URL als type:

Naast de parameters die algemeen zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

URL Voer de URL in om weer te geven.
Relatieve paden zijn toegestaan sinds Zabbix 4.4.8.
{HOST.*} macro's worden ondersteund.
Hostselectie inschakelen Instellen om verschillende URL-inhoud weer te geven, afhankelijk van de geselecteerde host.
Dit kan werken als {HOST.*} macro's worden gebruikt in de URL.

Browsers laden mogelijk geen HTTP-pagina die is opgenomen in de widget als de Zabbix-frontend wordt geopend via HTTPS.