> Host prototype object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de hostprototype API.

Hostprototype

Het hostprototypeobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
hostid string ID van het hostprototype.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
- vereist voor update-operaties
host string Technische naam van het hostprototype.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor maakoperaties
- alleen lezen voor geërfde objecten
name string Zichtbare naam van het hostprototype.

Standaard: waarde van de host-eigenschap.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen voor geërfde objecten
status integer Status van het hostprototype.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) gemonitord hostprototype;
1 - niet-gemonitord hostprototype.
inventory_mode integer Modus voor het invullen van de hostinventory voor het hostprototype.

Mogelijke waarden:
-1 - (standaard) uitgeschakeld;
0 - handmatig;
1 - automatisch.
templateid string ID van het bovenliggende sjabloonhostprototype.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
discover integer Status van de hostprototype-ontdekking.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) nieuwe hosts zullen worden ontdekt;
1 - nieuwe hosts zullen niet worden ontdekt en bestaande hosts worden gemarkeerd als verloren.
custom_interfaces integer Bron van aangepaste interfaces voor hosts die zijn gemaakt door het hostprototype.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) overneembare interfaces van het ouderhost;
1 - gebruik aangepaste interfaces van het hostprototype.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen voor geërfde objecten
uuid string Universally Unique Identifier, gebruikt voor het koppelen van geïmporteerde hostprototypes aan reeds bestaande exemplaren. Wordt automatisch gegenereerd indien niet opgegeven.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als het hostprototype behoort tot een sjabloon

Groepskoppeling

Het groepskoppelingsobject koppelt een hostprototype aan een hostgroep. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
groupid string ID van de hostgroep.

Eigenschapsgedrag:
- vereist

Groepsprototype

Het groepsprototype-object definieert een groep die wordt gemaakt voor een ontdekte host. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
name string Naam van het groepsprototype.

Eigenschapsgedrag:
- vereist

Hostprototype-tag

Het object hostprototype-tag heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag string Naam van de hostprototype-tag.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
value string Waarde van de hostprototype-tag.

Aangepaste interface

Aangepaste interfaces worden ondersteund als custom_interfaces van het hostprototype-object is ingesteld op "gebruik aangepaste interfaces van hostprototype". Het aangepaste interface-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
type integer Interfacetype.

Mogelijke waarden:
1 - Agent;
2 - SNMP;
3 - IPMI;
4 - JMX.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
useip integer Of de verbinding via IP moet worden gemaakt.

Mogelijke waarden:
0 - verbinden via host DNS-naam;
1 - verbinden via host IP-adres.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
ip string IP-adres dat door de interface wordt gebruikt.
Kan macro's bevatten.

Eigenschapsgedrag:
- vereist als useip is ingesteld op "verbinden via host IP-adres"
dns string DNS-naam die door de interface wordt gebruikt.
Kan macro's bevatten.

Eigenschapsgedrag:
- vereist als useip is ingesteld op "verbinden via host DNS-naam"
port string Poortnummer dat door de interface wordt gebruikt.
Kan gebruikers- en LLD-macro's bevatten.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
main integer Of de interface als standaard wordt gebruikt op de host.
Er kan slechts één interface van een bepaald type als standaard worden ingesteld op een host.

Mogelijke waarden:
0 - niet standaard;
1 - standaard.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
details array Aanvullend object voor de interface.

Eigenschapsgedrag:
- vereist als type is ingesteld op "SNMP"

Aangepaste interface-details

Het details-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
version integer Versie van SNMP-interface.

Mogelijke waarden:
1 - SNMPv1;
2 - SNMPv2c;
3 - SNMPv3.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
bulk integer Of er gebruik moet worden gemaakt van bulk SNMP-verzoeken.

Mogelijke waarden:
0 - geen bulk-verzoeken gebruiken;
1 - (standaard) - bulk-verzoeken gebruiken.
community string SNMP-gemeenschapsnaam.

Eigenschapsgedrag:
- vereist als version is ingesteld op "SNMPv1" of "SNMPv2c"
max_repetitions integer Maximale herhalingwaarde voor nativie SNMP-bulkverzoeken (GetBulkRequest-PDUs).
Alleen gebruikt voor discovery[] en walk[] items in SNMPv2 en v3.

Standaard: 10.
securityname string SNMPv3-beveiligingsnaam.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als version is ingesteld op "SNMPv3"
securitylevel integer SNMPv3-beveiligingsniveau.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als version is ingesteld op "SNMPv3"
authpassphrase string SNMPv3-authenticatie-wachtwoordzin.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als version is ingesteld op "SNMPv3" en securitylevel is ingesteld op "authNoPriv" of "authPriv"
privpassphrase string SNMPv3-privacy-wachtwoordzin.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als version is ingesteld op "SNMPv3" en securitylevel is ingesteld op "authPriv"
authprotocol integer SNMPv3-authenticatieprotocol.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) - MD5;
1 - SHA1;
2 - SHA224;
3 - SHA256;
4 - SHA384;
5 - SHA512.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als version is ingesteld op "SNMPv3" en securitylevel is ingesteld op "authNoPriv" of "authPriv"
privprotocol integer SNMPv3-privacyprotocol. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) - DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256;
4 - AES192C;
5 - AES256C.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als version is ingesteld op "SNMPv3" en securitylevel is ingesteld op "authPriv"
contextname string SNMPv3-contextnaam.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als version is ingesteld op "SNMPv3"