discoveryrule.delete

Beschrijving

object discoveryrule.delete(array lldRuleIds)

Deze methode maakt het mogelijk om LLD-regels te verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstypes Admin en Superadmin. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de LLD-regels die moeten worden verwijderd.

Returnwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de verwijderde LLD-regels onder de eigenschap ruleids.

Voorbeelden

Meerdere LLD-regels verwijderen

Verwijder twee LLD-regels.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.delete",
      "params": [
        "27665",
        "27668"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "ruleids": [
          "27665",
          "27668"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CDiscoveryRule::delete() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.