itemprototype.delete

Beschrijving

object itemprototype.delete(array itemPrototypeIds)

Met deze methode kunnen prototypen van items worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de item-prototypes die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van het verwijderde item bevat prototypes onder de eigenschap prototypeids.

Voorbeelden

Verwijderen van meerdere item-prototypes

Verwijder twee item-prototypes.
Afhankelijke item-prototypes worden automatisch verwijderd als het hoofditem of het item-prototype wordt verwijderd.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "itemprototype.delete",
      "params": [
        "27352",
        "27356"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "prototypeids": [
          "27352",
          "27356"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CItemPrototype::delete() in ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php.