This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

4 Windows agent installatie van MSI

Overzicht

De Zabbix Windows-agent kan worden geïnstalleerd via de Windows MSI-installatiepakketten (32-bit of 64-bit) die beschikbaar zijn om te downloaden.

Een 32-bit pakket kan niet worden geïnstalleerd op een 64-bit Windows.

De minimale vereiste voor MSI-installatie is:

 • Windows XP x64 en Server 2003 voor Zabbix-agent;
 • Windows 7 x32 voor Zabbix-agent 2.

De Zabbix get en sender hulpprogramma's kunnen ook worden geïnstalleerd, samen met Zabbix agent/agent 2 of apart.

Alle pakketten worden geleverd met TLS-ondersteuning, maar het configureren van TLS is optioneel.

Zowel installatie via de UI als de opdrachtregel worden ondersteund.

Hoewel installatie van Zabbix via MSI-installatiepakketten volledig wordt ondersteund, wordt aanbevolen om ten minste Microsoft .NET Framework 2 te installeren voor juiste foutafhandeling. Zie Microsoft Download .NET Framework.

Het wordt aanbevolen om de standaardpaden te gebruiken die door de installateur worden aangeboden, omdat het gebruik van aangepaste paden zonder juiste machtigingen de beveiliging van de installatie kan compromitteren.

Installatiestappen

Om te installeren, dubbelklik op het gedownloade MSI-bestand.

Accepteer de licentie om door te gaan naar de volgende stap.

Specificeer de volgende parameters.

Parameter Beschrijving
Hostnaam Specificeer de hostnaam.
Zabbix server IP/DNS Specificeer het IP/DNS van de Zabbix-server.
Agent luisterpoort Specificeer de luisterpoort van de agent (standaard 10050).
Server of Proxy voor actieve controles Specificeer IP/DNS van Zabbix-server/proxy voor actieve agentcontroles.
PSK inschakelen Vink het vakje aan om TLS-ondersteuning via vooraf gedeelde sleutels in te schakelen.
Agentlocatie toevoegen aan het PAD Voeg de locatie van de agent toe aan de PAD-variabele.

Voer de vooraf gedeelde sleutelidentiteit en -waarde in. Deze stap is alleen beschikbaar als je PSK inschakelen hebt aangevinkt in de vorige stap.

Selecteer de Zabbix-componenten die je wilt installeren - Zabbix-agentdaemon, Zabbix sender, Zabbix get.

Zabbix-componenten samen met het configuratiebestand worden geïnstalleerd in een Zabbix Agent-map in Program Files. zabbix_agentd.exe wordt ingesteld als Windows-service met automatische opstart.

Commando regel gebaseerde installatie

Ondersteunde parameters

De volgende parameters worden ondersteund door de gemaakte MSIs.

Parameter Beschrijving
ADDDEFAULT Een door komma's gescheiden lijst van programma's om te installeren.
Mogelijke waarden: AgentProgram, GetProgram, SenderProgram, ALL.
Voorbeeld: ADDDEFAULT=AgentProgram,GetProgram
ADDLOCAL Een door komma's gescheiden lijst van programma's om te installeren.
Mogelijke waarden: AgentProgram, GetProgram, SenderProgram, ALL.
Voorbeeld: ADDLOCAL=AgentProgram,SenderProgram
ALLOWDENYKEY Een reeks "AllowKey" en "DenyKey" parameters gescheiden door ;
Gebruik \\; om het scheidingsteken te escapen.
Voorbeeld: ALLOWDENYKEY="AllowKey=system.run[type c:\windows\system32\drivers\etc\hosts];DenyKey=system.run[*]"
CONF Het volledige pad naar een aangepast configuratiebestand.
Voorbeeld: CONF=c:\volledig\pad\naar\user.conf
ENABLEPATH Voeg de locatie van de agent toe aan de PAD-variabele.
ENABLEPERSISTENTBUFFER Alleen Zabbix-agent 2. Schakel het gebruik van lokale persistente opslag in voor actieve items.
HOSTINTERFACE Een optionele parameter die de hostinterface definieert.
HOSTMETADATA Een optionele parameter die de hostmetadata definieert.
HOSTMETADATAITEM Een optionele parameter die een Zabbix-agentitem definieert dat wordt gebruikt om de hostmetadata op te halen.
HOSTNAME Een optionele parameter die de hostnaam definieert.
INCLUDE Reeks inclusies gescheiden door ;
INSTALLFOLDER Het volledige pad van de map waarin Zabbix-componenten samen met het configuratiebestand worden geïnstalleerd.
LISTENIP Een lijst met door komma's gescheiden IP-adressen waarop de agent moet luisteren.
LISTENPORT De agent zal op deze poort luisteren voor verbindingen van de server.
LOGFILE De naam van het logbestand.
LOGTYPE Het type loguitvoer.
PERSISTENTBUFFERFILE Alleen Zabbix-agent 2. Het bestand waarin Zabbix-agent 2 de SQLite-database moet bewaren.
PERSISTENTBUFFERPERIOD Alleen Zabbix-agent 2. De tijdsperiode waarvoor gegevens moeten worden opgeslagen wanneer er geen verbinding is met de server of proxy.
SERVER Een lijst met door komma's gescheiden IP-adressen, optioneel in CIDR-notatie, of DNS-namen van Zabbix-servers en Zabbix-proxies.
SERVERACTIVE Het Zabbix-server/proxy-adres of clusterconfiguratie om actieve controles van te krijgen.
SKIP SKIP=fw - installeer de firewall-uitzonderingsregel niet.
STATUSPORT Alleen Zabbix-agent 2. Als ingesteld, luistert de agent op deze poort voor HTTP-statusverzoeken (http://localhost:<poort>/status).
TIMEOUT Besteed niet meer dan Timeout seconden aan verwerking.
TLSACCEPT Welke binnenkomende verbindingen moeten worden geaccepteerd.
TLSCAFILE Het volledige pad naar een bestand dat de CA-certificaten van het hoogste niveau bevat voor verificatie van het peer-certificaat, gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten.
TLSCERTFILE Het volledige pad naar een bestand dat het agentcertificaat of de certificaatketen bevat, gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten.
TLSCONNECT Hoe de agent verbinding moet maken met de Zabbix-server of proxy.
TLSCRLFILE Het volledige pad naar een bestand dat ingetrokken certificaten bevat. Deze parameter wordt gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten.
TLSKEYFILE Het volledige pad naar een bestand dat de privésleutel van de agent bevat, gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten.
TLSPSKFILE Het volledige pad naar een bestand dat de pre-shared key van de agent bevat, gebruikt voor versleutelde communicatie met de Zabbix-server.
TLSPSKIDENTITY De identiteitsreeks van de pre-shared key, gebruikt voor versleutelde communicatie met de Zabbix-server.
TLSPSKVALUE De stringwaarde van de pre-shared key, gebruikt voor versleutelde communicatie met de Zabbix-server.
TLSSERVERCERTISSUER De toegestane uitgever van het server (proxy) certificaat.
TLSSERVERCERTSUBJECT Het toegestane onderwerp van het server (proxy) certificaat.
Voorbeelden

Om de Zabbix Windows-agent vanaf de opdrachtregel te installeren, kun je bijvoorbeeld het volgende uitvoeren:

SET INSTALLFOLDER=C:\Program Files\Zabbix Agent

    msiexec /l*v log.txt /i zabbix_agent-6.4.0-x86.msi /qn^
    LOGTYPE=file^
    LOGFILE="%INSTALLFOLDER%\zabbix_agentd.log"^
    SERVER=192.168.6.76^
    LISTENPORT=12345^
    SERVERACTIVE=::1^
    HOSTNAME=myHost^
    TLSCONNECT=psk^
    TLSACCEPT=psk^
    TLSPSKIDENTITY=MyPSKID^
    TLSPSKFILE="%INSTALLFOLDER%\mykey.psk"^
    TLSCAFILE="c:\temp\f.txt1"^
    TLSCRLFILE="c:\temp\f.txt2"^
    TLSSERVERCERTISSUER="My CA"^
    TLSSERVERCERTSUBJECT="My Cert"^
    TLSCERTFILE="c:\temp\f.txt5"^
    TLSKEYFILE="c:\temp\f.txt6"^
    ENABLEPATH=1^
    INSTALLFOLDER="%INSTALLFOLDER%"^
    SKIP=fw^
    ALLOWDENYKEY="DenyKey=vfs.file.contents[/etc/passwd]"

Je kunt ook bijvoorbeeld het volgende uitvoeren:

msiexec /l*v log.txt /i zabbix_agent-6.4.0-x86.msi /qn^
    SERVER=192.168.6.76^
    TLSCONNECT=psk^
    TLSACCEPT=psk^
    TLSPSKIDENTITY=MyPSKID^
    TLSPSKVALUE=1f87b595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c963065002c5473194952

Als zowel TLSPSKFILE als TLSPSKVALUE worden doorgegeven, zal TLSPSKVALUE naar TLSPSKFILE worden geschreven.