1 Simpele grafieken

Overzicht

Eenvoudige grafieken worden gebruikt voor de visualisatie van gegevens die zijn verzameld door items.

Er is geen configuratie nodig van de kant van de gebruiker om eenvoudige grafieken te bekijken. Ze worden automatisch beschikbaar gesteld door Zabbix.

Ga gewoon naar Monitoring → Laatste gegevens en klik op de grafieklink voor het betreffende item, en er wordt een grafiek weergegeven.

Eenvoudige grafieken zijn beschikbaar voor alle numerieke items. Voor tekstuele items is er een link naar Geschiedenis beschikbaar in Monitoring → Laatste gegevens.

Tijdsperiode selectie

Let op de tijdsperiode selectie boven de grafiek. Hiermee kun je vaak benodigde perioden selecteren met één muisklik.

Houd er rekening mee dat opties zoals Vandaag, Deze week, Deze maand, Dit jaar de hele periode weergeven, inclusief de toekomstige uren/dagen. Vandaag tot nu toe daarentegen toont alleen de verstreken uren.

Zodra een periode is geselecteerd, kan deze heen en weer worden verplaatst door te klikken op de pijlknoppen . De knop Uitzoomen maakt het mogelijk om de periode twee keer uit te zoomen of met 50% in elke richting. Uitzoomen is ook mogelijk door dubbel te klikken in de grafieken. De hele tijdsperiode selectie kan worden samengevouwen door te klikken op het tabbladlabel met de geselecteerde periode string.

De velden Van/Tot tonen de geselecteerde periode in:

 • absolute tijdsnotatie in het formaat Y-m-d H:i:s
 • relatieve tijdsnotatie, bijv.: now-1d

Een datum in relatieve notatie kan één of meerdere wiskundige bewerkingen bevatten (- of +), bijvoorbeeld now-1d of now-1d-2h+5m. Voor relatieve tijd worden de volgende afkortingen ondersteund:

 • now
 • s (seconden)
 • m (minuten)
 • h (uren)
 • d (dagen)
 • w (weken)
 • M (maanden)
 • y (jaren)

Precisie wordt ondersteund in het tijdsfilter (bijv. een uitdrukking zoals now-1d/M). Details van precisie:

Precisie Van Tot
m Y-m-d H:m:00 Y-m-d H:m:59
h Y-m-d H:00:00 Y-m-d H:59:59
d Y-m-d 00:00:00 Y-m-d 23:59:59
w Maandag van de week 00:00:00 Zondag van de week 23:59:59
M Eerste dag van de maand 00:00:00 Laatste dag van de maand 23:59:59
y 1 januari van het jaar 00:00:00 31 december van het jaar 23:59:59

Bijvoorbeeld:

Van Tot Geselecteerde periode
now/d now/d 00:00 - 23:59 vandaag
now/d now/d+1d 00:00 vandaag - 23:59 morgen
now/w now/w Maandag 00:00:00 - Zondag 23:59:59 deze week
now-1y/w now-1y/w De week van Maandag 00:00:00 - Zondag 23:59:59 één jaar geleden
Datumkiezer

Het is mogelijk om een specifieke start-/einddatum te kiezen door te klikken op het kalenderpictogram naast de velden Van/Tot. In dat geval wordt het datumkiezervenster geopend.

In de datumkiezer is het mogelijk om tussen de blokken van jaar/maand/datum te navigeren met Tab en Shift+Tab. Toetsenbordpijlen of pijlknoppen laten je de gewenste waarde selecteren. Door op Enter te drukken (of door op de gewenste waarde te klikken) wordt de keuze geactiveerd.

Een andere manier om de weergegeven tijd te beheersen, is door een gebied in de grafiek te markeren met de linkermuisknop. De grafiek zal inzoomen op het gemarkeerde gebied zodra je de linkermuisknop loslaat.

Als er geen tijdsperiode is gespecificeerd of het veld leeg is gelaten, wordt de tijdsperiode ingesteld op "00:00:00". Dit geldt niet voor de selectie van de datum van vandaag: in dat geval wordt de tijd ingesteld op de huidige waarde.

Recente gegevens versus langere perioden

Voor zeer recente gegevens wordt een enkele lijn getekend die elke ontvangen waarde met elkaar verbindt. De enkele lijn wordt getekend zolang er minstens één horizontale pixel beschikbaar is voor één waarde.

Voor gegevens die een langere periode tonen, worden drie lijnen getekend - een donkergroene lijn toont het gemiddelde, terwijl een lichtroze en een lichtgroene lijn de maximale en minimale waarden op dat moment tonen. De ruimte tussen de hoogtes en laagtes wordt opgevuld met een gele achtergrond.

Werkuren (werkdagen) worden weergegeven in grafieken met een witte achtergrond, terwijl niet-werkuren worden weergegeven in grijs (bij het standaard frontend-thema Origineel blauw).

Werkuren worden altijd weergegeven in eenvoudige grafieken, terwijl het weergeven ervan in aangepaste grafieken een gebruikersvoorkeur is.

Werkuren worden niet weergegeven als de grafiek meer dan 3 maanden toont.

Triggerlijnen

Eenvoudige triggers worden weergegeven als lijnen met zwarte streepjes over de kleur van de triggers - let op de blauwe lijn op de grafiek en de triggerinformatie die wordt weergegeven in de legenda. Tot 3 triggerlijnen kunnen worden weergegeven op de grafiek; als er meer triggers zijn, hebben triggers met lagere ernst voorrang. Triggers worden altijd weergegeven in eenvoudige grafieken, terwijl het weergeven ervan in aangepaste grafieken een gebruikersvoorkeur is.

simple_graph_trigger.png

Genereren vanuit geschiedenis/trends

Grafieken kunnen worden getekend op basis van item geschiedenis of trends.

Voor gebruikers die de frontend debugmodus hebben geactiveerd, wordt een grijze verticale onderschrift weergegeven rechtsonder in een grafiek om aan te geven waar de gegevens vandaan komen.

Verschillende factoren beïnvloeden of geschiedenis of trends worden gebruikt:

 • de levensduur van de itemgeschiedenis. Bijvoorbeeld, de itemgeschiedenis kan gedurende 14 dagen worden bewaard. In dat geval zullen gegevens ouder dan veertien dagen afkomstig zijn van trends.

 • congestie van gegevens in de grafiek. Als het aantal seconden dat wordt weergegeven in een horizontale grafiekpixel meer dan 3600/16 bedraagt, worden trendgegevens weergegeven (zelfs als de itemgeschiedenis nog steeds beschikbaar is voor dezelfde periode).

 • als trends zijn uitgeschakeld, wordt de itemgeschiedenis gebruikt voor het bouwen van de grafiek - indien beschikbaar voor die periode. Dit wordt ondersteund vanaf Zabbix 2.2.1 (daarvoor zou het uitschakelen van trends betekenen dat een lege grafiek voor de periode werd weergegeven, zelfs als de itemgeschiedenis beschikbaar was).

Ontbreken van gegevens

Voor items met een regelmatig bijwerkingsinterval wordt er niets weergegeven in de grafiek als er geen itemgegevens zijn verzameld.

Voor trapper-items en items met een gepland bijwerkingsinterval (en een regelmatig bijwerkingsinterval ingesteld op 0) wordt er echter een rechte lijn getrokken vanaf de eerste verzamelde waarde naar de laatste verzamelde waarde en vanaf de laatste verzamelde waarde tot het einde van de grafiek; de lijn bevindt zich op het niveau van de respectieve eerste/laatste waarde.

Overschakelen naar ruwe waarden

Een dropdown-menu rechtsboven stelt je in staat om over te schakelen van de eenvoudige grafiek naar de lijst met Waarden/500 laatste waarden. Dit kan handig zijn om de numerieke waarden te bekijken die deel uitmaken van de grafiek.

De waarden die hier worden weergegeven, zijn rauw, dat wil zeggen, er worden geen eenheden of nabewerking van de waarden gebruikt. Waarde-mapping wordt echter toegepast.

Bekende problemen

Zie de bekende problemen voor grafieken.