This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Sjablonen

Overzicht

Templates worden geëxporteerd met veel gerelateerde objecten en objectrelaties.

De template-export bevat:

 • Gekoppelde template groepen
 • Gekoppelde hostgroepen (indien gebruikt in host prototype configuratie)
 • Templategegevens
 • Koppeling met andere templates
 • Koppeling met template groepen
 • Direct gekoppelde items
 • Direct gekoppelde triggers
 • Direct gekoppelde grafieken
 • Direct gekoppelde dashboards
 • Direct gekoppelde ontdekkingsregels met alle prototypes
 • Direct gekoppelde webscenario's
 • Waardekaarten

Exporteren

Om templates te exporteren, volg de onderstaande stappen:

 1. Ga naar GegevensverzamelingTemplates.
 2. Markeer de selectievakjes van de te exporteren templates.
 3. Klik op Exporteren onderaan de lijst.

Afhankelijk van het geselecteerde formaat worden templates geëxporteerd naar een lokaal bestand met een standaardnaam:

 • zabbix_export_templates.yaml - in YAML-export (standaardoptie voor export);
 • zabbix_export_templates.xml - in XML-export;
 • zabbix_export_templates.json - in JSON-export.

Importeren

Om templates te importeren, volg de onderstaande stappen:

 1. Ga naar: GegevensverzamelingTemplates.
 2. Klik op Importeren aan de rechterkant.
 3. Selecteer het importbestand.
 4. Klik op Importeren.

Als u het selectievakje Geavanceerde opties markeert, wordt een gedetailleerde lijst van alle importeerbare elementen weergegeven. Markeer of demarkeer elke importregel zoals vereist.

Als u het selectievakje in de rij Alles aanvinkt, worden alle elementen eronder gemarkeerd/gedemarkeerd.

Importregels:

Regel Beschrijving
Bestaande bijwerken Bestaande elementen worden bijgewerkt met gegevens uit het importbestand. Anders worden ze niet bijgewerkt.
Nieuwe aanmaken De import voegt nieuwe elementen toe met behulp van gegevens uit het importbestand. Anders worden ze niet toegevoegd.
Verwijder ontbrekende De import verwijdert bestaande elementen die niet in het importbestand voorkomen. Anders worden ze niet verwijderd.
Als Verwijder ontbrekende is gemarkeerd voor Templatekoppeling, wordt de huidige templatekoppeling die niet in het importbestand voorkomt, losgekoppeld. Entiteiten (items, triggers, grafieken, enz.) die geërfd zijn van de losgekoppelde templates worden niet verwijderd (tenzij de optie Verwijder ontbrekende ook is geselecteerd voor elke entiteit).

Op het volgende scherm kunt u de inhoud van een te importeren template bekijken. Als dit een nieuwe template is, worden alle elementen in het groen vermeld. Bij het bijwerken van een bestaande template worden nieuwe template-elementen groen gemarkeerd; verwijderde template-elementen worden in rood gemarkeerd; elementen die niet zijn gewijzigd, worden vermeld op een grijze achtergrond.

Het menu aan de linkerkant kan worden gebruikt om door de lijst met wijzigingen te navigeren. De sectie Bijgewerkt toont alle wijzigingen die zijn aangebracht in bestaande template-elementen. De sectie Toegevoegd vermeldt nieuwe template-elementen. De elementen in elke sectie zijn gegroepeerd op elementtype; druk op de grijze pijl naar beneden om de groep elementen uit te vouwen of in te klappen.

Controleer de wijzigingen in de template en klik vervolgens op Importeren om de template-import uit te voeren. Een melding van succes of falen van de import wordt weergegeven in de frontend.

Exporteerformaat

Exporteerformaat in YAML:

zabbix_export:
     version: '6.4'
     template_groups:
      - uuid: a571c0d144b14fd4a87a9d9b2aa9fcd6
       name: Templates/Applications
     templates:
      - uuid: 56079badd056419383cc26e6a4fcc7e0
       template: VMware
       name: VMware
       description: |
        You can discuss this template or leave feedback on our forum https://www.zabbix.com/forum/zabbix-suggestions-and-feedback/
        
        Template tooling version used: 0.38
       vendor:
        name: Zabbix
        version: 6.4-0
       templates:
        - name: 'VMware macros'
       groups:
        - name: Templates/Applications
       items:
        - uuid: 5ce209f4d94f460488a74a92a52d92b1
         name: 'VMware: Event log'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.eventlog[{$VMWARE.URL},skip]'
         history: 7d
         trends: '0'
         value_type: LOG
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Collect VMware event log. See also: https://www.zabbix.com/documentation/6.2/manual/config/items/preprocessing/examples#filtering_vmware_event_log_records'
         tags:
          - tag: Application
           value: VMware
        - uuid: ee2edadb8ce943ef81d25dbbba8667a4
         name: 'VMware: Full name'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.fullname[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         history: 7d
         trends: '0'
         value_type: CHAR
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'VMware service full name.'
         preprocessing:
          - type: DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
           parameters:
            - 1d
         tags:
          - tag: Application
           value: VMware
        - uuid: a0ec9145f2234fbea79a28c57ebdb44d
         name: 'VMware: Version'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.version[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         history: 7d
         trends: '0'
         value_type: CHAR
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'VMware service version.'
         preprocessing:
          - type: DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
           parameters:
            - 1d
         tags:
          - tag: Application
           value: VMware
       discovery_rules:
        - uuid: 16ffc933cce74cf28a6edf306aa99782
         name: 'Discover VMware clusters'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.cluster.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Discovery of clusters'
         item_prototypes:
          - uuid: 46111f91dd564a459dbc1d396e2e6c76
           name: 'VMware: Status of "{#CLUSTER.NAME}" cluster'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.cluster.status[{$VMWARE.URL},{#CLUSTER.NAME}]'
           history: 7d
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'VMware cluster status.'
           valuemap:
            name: 'VMware status'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
        - uuid: 8fb6a45cbe074b0cb6df53758e2c6623
         name: 'Discover VMware datastores'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.datastore.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         item_prototypes:
          - uuid: 4b61838ba4c34e709b25081ae5b059b5
           name: 'VMware: Average read latency of the datastore {#DATASTORE}'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.read[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE},latency]'
           history: 7d
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'Amount of time for a read operation from the datastore (milliseconds).'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
          - uuid: 5355c401dc244bc588ccd18767577c93
           name: 'VMware: Free space on datastore {#DATASTORE} (percentage)'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.size[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE},pfree]'
           delay: 5m
           history: 7d
           value_type: FLOAT
           units: '%'
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'VMware datastore space in percentage from total.'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
          - uuid: 84f13c4fde2d4a17baaf0c8c1eb4f2c0
           name: 'VMware: Total size of datastore {#DATASTORE}'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.size[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE}]'
           delay: 5m
           history: 7d
           units: B
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'VMware datastore space in bytes.'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
          - uuid: 540cd0fbc56c4b8ea19f2ff5839ce00d
           name: 'VMware: Average write latency of the datastore {#DATASTORE}'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.write[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE},latency]'
           history: 7d
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'Amount of time for a write operation to the datastore (milliseconds).'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
        - uuid: a5bc075e89f248e7b411d8f960897a08
         name: 'Discover VMware hypervisors'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.hv.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Discovery of hypervisors.'
         host_prototypes:
          - uuid: 051a1469d4d045cbbf818fcc843a352e
           host: '{#HV.UUID}'
           name: '{#HV.NAME}'
           group_links:
            -  group:
              name: Templates/Applications
           group_prototypes:
            - name: '{#CLUSTER.NAME}'
            - name: '{#DATACENTER.NAME}'
           templates:
            - name: 'VMware Hypervisor'
           macros:
            - macro: '{$VMWARE.HV.UUID}'
             value: '{#HV.UUID}'
             description: 'UUID of hypervisor.'
           custom_interfaces: 'YES'
           interfaces:
            - ip: '{#HV.IP}'
        - uuid: 9fd559f4e88c4677a1b874634dd686f5
         name: 'Discover VMware VMs'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.vm.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Discovery of guest virtual machines.'
         host_prototypes:
          - uuid: 23b9ae9d6f33414880db1cb107115810
           host: '{#VM.UUID}'
           name: '{#VM.NAME}'
           group_links:
            -  group:
              name: Templates/Applications
           group_prototypes:
            - name: '{#CLUSTER.NAME} (vm)'
            - name: '{#DATACENTER.NAME}/{#VM.FOLDER} (vm)'
            - name: '{#HV.NAME}'
           templates:
            - name: 'VMware Guest'
           macros:
            - macro: '{$VMWARE.VM.UUID}'
             value: '{#VM.UUID}'
             description: 'UUID of guest virtual machine.'
           custom_interfaces: 'YES'
           interfaces:
            - ip: '{#VM.IP}'
       valuemaps:
        - uuid: 3c59c22905054d42ac4ee8b72fe5f270
         name: 'VMware status'
         mappings:
          - value: '0'
           newvalue: gray
          - value: '1'
           newvalue: green
          - value: '2'
           newvalue: yellow
          - value: '3'
           newvalue: red

Element-tags

De waarden van element-tags worden uitgelegd in de onderstaande tabel.

Template-tags
Element Elementeigenschap Vereist Type Bereik Beschrijving
template_groups x Hoofdelement voor template groepen.
uuid x string Unieke identificatie voor deze template groep.
name x string Naam van de template groep.
host_groups x Hoofdelement voor hostgroepen die worden gebruikt door hostprototypes.
uuid x string Unieke identificatie voor deze hostgroep.
name x string Naam van de hostgroep.
templates - Hoofdelement voor templates.
uuid x string Unieke identificatie voor deze template.
template x string Unieke template-naam.
name - string Zichtbare template-naam.
description - text Templatebeschrijving.
vendor - Hoofdelement voor templateleverancier.

Element toegevoegd alleen als de geëxporteerde template leveranciersgegevens bevat.
name - string Naam van de template-leverancier.
version - string Templateversie.

Voor out-of-the-box templates wordt de versie als volgt weergegeven: belangrijke versie van Zabbix, scheidingsteken ("-"), revisienummer (verhoogd bij elke nieuwe versie van de template en gereset bij elke belangrijke versie van Zabbix). Bijvoorbeeld, 6.4-0, 6.4-3, 7.0-0, 7.0-3.
templates - Hoofdelement voor gekoppelde templates.
name x string Naam van de template.
groups - Hoofdelement voor templategroepen.
name x string Naam van de templategroep.
tags - Hoofdelement voor template-tags.
tag x string Tag-naam.
value - string Tag-waarde.
macros - Hoofdelement voor template-gebruikersmacro's.
macro x string Naam van de gebruikersmacro.
type - string 0 - TEKST (standaard)
1 - SECRET_TEKST
2 - VAULT
Type van de macro.
value - string Waarde van de gebruikersmacro.
description - string Beschrijving van de gebruikersmacro.
valuemaps - Hoofdelement voor template-waardekaarten.
uuid x string Unieke identificatie voor deze waardekaart.
name x string Naam van de waardekaart.
mapping - Hoofdelement voor koppelingen.
value x string Waarde van een koppeling.
newvalue x string Nieuwe waarde van een koppeling.
Template-item-tags
Element Elementeigenschap Vereist Type Bereik1 Beschrijving
items - Hoofdelement voor items.
uuid x string Unieke identifier voor het item.
name x string Itemnaam.
type - string 0 - ZABBIX_PASSIVE (standaard)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERNAL
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERNAL
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
15 - BEREKEND
16 - JMX
17 - SNMP_TRAP
18 - AFHANKELIJK
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
21 - ITEM_TYPE_SCRIPT
Itemtype.
snmp_oid - string SNMP-object-ID.

Vereist voor SNMP-items.
key x string Item sleutel.
delay - string Standaard: 1m Update-interval van het item.

Accepteert seconden of een tijdeenheid met suffix (30s, 1m, 2h, 1d).
Optioneel kunnen een of meer aangepaste intervallen worden gespecificeerd, zowel als flexibele intervallen als inplannen.
Meerdere intervallen worden gescheiden door een puntkomma.
Gebruikersmacro's kunnen worden gebruikt. Een enkele macro moet het hele veld vullen. Meerdere macro's in een veld of macro's gemengd met tekst worden niet ondersteund.
Flexibele intervallen kunnen worden geschreven als twee macro's gescheiden door een schuine streep (bijv. {$FLEX_INTERVAL}/{$FLEX_PERIOD}).
history - string Standaard: 90d Periode van hoe lang de geschiedenisgegevens moeten worden bewaard. Een periode met behulp van het tijdsuffix, een gebruikersmacro of LLD-macro.
trends - string Standaard: 365d Periode van hoe lang de trendgegevens moeten worden bewaard. Een periode met behulp van het tijdsuffix, een gebruikersmacro of LLD-macro.
status - string 0 - INGESCHAKELD (standaard)
1 - UITGESCHAKELD
Itemstatus.
waardetype - string 0 - DECIMAAL
1 - TEKEN
2 - LOGBOEK
3 - ONGEKENDE (standaard)
4 - TEKST
Type van de ontvangen waarde.
toegestane_hosts - string Lijst van IP-adressen (gescheiden door komma's) van hosts die zijn toegestaan om gegevens te verzenden voor het item.

Gebruikt door trapper- en HTTP-agentitems.
eenheden - string Eenheden van geretourneerde waarden (bps, B, etc).
params - text Extra parameters afhankelijk van het type item:
- uitgevoerd script voor Script-, SSH- en Telnet-items;
- SQL-query voor database monitor-items;
- formule voor berekende items.
ipmi_sensor - string IPMI-sensor.

Alleen gebruikt door IPMI-items.
authtype - string Authenticatietype voor SSH-agentitems:
0 - WACHTWOORD (standaard)
1 - OPENBARE_SLEUTEL

Authenticatietype voor HTTP-agentitems:
0 - GEEN (standaard)
1 - BASIS
2 - NTLM
Authenticatietype.

Alleen gebruikt door SSH- en HTTP-agentitems.
gebruikersnaam - string Gebruikersnaam voor authenticatie.
Gebruikt door eenvoudige controle, SSH, Telnet, database monitor, JMX en HTTP-agentitems.

Vereist voor SSH- en Telnet-items.
Wanneer gebruikt door JMX-agent, moet ook het wachtwoord samen met de gebruikersnaam worden gespecificeerd of beide eigenschappen moeten leeg worden gelaten.
wachtwoord - string Wachtwoord voor authenticatie.
Gebruikt door eenvoudige controle, SSH, Telnet, database monitor, JMX en HTTP-agentitems.

Wanneer gebruikt door JMX-agent, moet ook de gebruikersnaam samen met het wachtwoord worden gespecificeerd of beide eigenschappen moeten leeg worden gelaten.
publickey - string Naam van het openbare sleutelbestand.

Vereist voor SSH-agentitems.
privatekey - string Naam van het privésleutelbestand.

Vereist voor SSH-agentitems.
poort - string Aangepaste poort gemonitord door het item.
Kan gebruikersmacro's bevatten.

Alleen gebruikt door SNMP-items.
beschrijving - text Itembeschrijving.
inventory_link - string 0 - GEEN

Gekapitaliseerde hostinventarisveldnaam. Bijvoorbeeld:
4 - ALIAS
6 - OS_VOLLEDIG
14 - HARDWARE
enz.
Hostinventarisveld dat wordt gevuld door het item.

Zie de host inventory-pagina voor een lijst van ondersteunde hostinventarisvelden en hun ID's.
logtimefmt - string Formaat van de tijd in logboekvermeldingen.
Alleen gebruikt door logboekitems.
jmx_endpoint - string JMX-endpunt.

Alleen gebruikt door JMX-agentitems.
url - string URL-string.

Alleen vereist voor HTTP-agentitems.
traps_toestaan - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
Toestaan om de waarde op dezelfde manier als in een trapper-item te vullen.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
volg_omleidingen - string 0 - NEE
1 - JA (standaard)
HTTP-reactieomleidingen volgen tijdens het ophalen van gegevens.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
headers - Hoofdelement voor HTTP(S)-verzoekheaders, waarbij de naam van de header als sleutel wordt gebruikt en de waarde van de header als waarde.
Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
naam x string Header-naam.
waarde x string Header-waarde.
http_proxy - string Verbindingssnaar voor HTTP(S)-proxy.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
uitvoer_indeling - string 0 - RAW (standaard)
1 - JSON
Hoe de reactie moet worden verwerkt.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
post_type - string 0 - RAW (standaard)
2 - JSON
3 - XML
Type van het postgegevenslichaam.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
posts - string Gegevens van het HTTP(S)-verzoeklichaam.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
query_fields - Hoofdelement voor queryparameters.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
naam x string Parameter-naam.
waarde - string Parameter-waarde.
request_method - string 0 - GET (standaard)
1 - POST
2 - PUT
3 - HEAD
Verzoekmethode.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
retrieve_mode - string 0 - BODY (standaard)
1 - HEADERS
2 - BEIDE
Welk deel van de reactie moet worden opgeslagen.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
ssl_cert_file - string Pad naar het openbare SSL-sleutelbestand.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
ssl_key_file - string Pad naar het privé-SSL-sleutelbestand.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
ssl_key_password - string Wachtwoord voor SSL-sleutelbestand.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
status_codes - string Reeksen vereiste HTTP-statuscodes gescheiden door komma's. Ondersteunt gebruikersmacro's.
Voorbeeld: 200,200-{$M},{$M},200-400

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
timeout - string Time-out voor aanvraag van itemgegevens. Ondersteunt gebruikersmacro's.

Gebruikt door HTTP-agent- en Script-items.
verify_host - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
Valideren of de hostnaam in de URL in het Common Name-veld of een Subject Alternate Name-veld van het hostcertificaat staat.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
verify_peer - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
Valideren of het hostcertificaat authentiek is.

Alleen gebruikt door HTTP-agentitems.
parameters - Hoofdelement voor door de gebruiker gedefinieerde parameters.

Alleen gebruikt door Script-items.
naam x string Parameter-naam.

Alleen gebruikt door Script-items.
waarde - string Parameter-waarde.

Alleen gebruikt door Script-items.
value map - Waardekaart.
naam x string Naam van de waardekaart om te gebruiken voor het item.
voorbewerking - Hoofdelement voor voorbewerking van itemwaarde.
stap - Individuele stap voor voorbewerking van itemwaarde.
type x string 1 - VERMENIGVULDIGER
2 - AFKAPPEN_RECHTS
3 - AFKAPPEN_LINKS
4 - AFKAPPEN
5 - REGEX
6 - BOOL_NAAR_DECIMAAL
7 - OCTAAL_NAAR_DECIMAAL
8 - HEX_NAAR_DECIMAAL
9 - EENVOUDIG_WIJZIGEN (berekend als (ontvangen waarde-vorige waarde))
10 - WIJZIGING_PER_SECONDE (berekend als (ontvangen waarde-vorige waarde)/(tijd nu-tijd van de laatste controle))
11 - XMLPAD
12 - JSONPAD
13 - BINNEN_BEREIK
14 - KOMT_OVEREEN_MET_REGEX
15 - KOMT_NIET_OVEREEN_MET_REGEX
16 - CONTROLEER_JSON_FOUT
17 - CONTROLEER_XML_FOUT
18 - CONTROLEER_REGEX_FOUT
19 - ONVERANDERD_VERWIJDEREN
20 - ONVERANDERD_VERWIJDEREN_HARTSLAG
21 - JAVASCRIPT
22 - PROMETHEUS_PATROON
23 - PROMETHEUS_NAAR_JSON
24 - CSV_NAAR_JSON
25 - STR_VERVANGEN
26 - CONTROLEER_NIET_ONDERSTEUND
Type van de stap voor voorbewerking van itemwaarde.
parameters - Hoofdelement voor parameters van de stap voor voorbewerking van itemwaarde.
parameter x string Individuele parameter van de stap voor voorbewerking van itemwaarde.
error_handler - string 0 - OORSPRONKELIJKE_FOUT (standaard)
1 - WAARDE_DISCARDEEREN
2 - AANGEPASTE_WAARDE
3 - AANGEPASTE_FOUT
Actietype gebruikt in geval van mislukking van de voorbewerkingsstap.
error_handler_params - string Foutafhandelingsparameters gebruikt met 'error_handler'.
master_item - Individueel item hoofditem.

Vereist door afhankelijke items.
key x string Sleutelwaarde van afhankelijk item hoofditem.

Recursie tot 3 afhankelijke items en een maximum aantal afhankelijke items gelijk aan 29999 zijn toegestaan.
triggers - Hoofdelement voor eenvoudige triggers.
Voor waardetagwaarden van het trigger-element, zie de trigger-tags van het sjabloon.
tags - Hoofdelement voor itemtags.
tag x string Tag-naam.
waarde - string Tag-waarde.
Sjabloon laag-niveau ontdekkingstags voor regels
Element Elementeigenschap Vereist Type Bereik Omschrijving
ontdekkingsregels - Hoofdelement voor laag-niveau ontdekkingsregels.
Voor de meeste element-tagwaarden, zie element-tagwaarden voor een regulier item. Alleen de tags die specifiek zijn voor laag-niveau ontdekkingsregels, worden hieronder beschreven.
type - string 0 - ZABBIX_PASSIVE (standaard)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERNAL
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERNAL
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
16 - JMX
18 - DEPENDENT
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
Itemtype.
levensduur - string Standaard: 30d Tijdsperiode na welke items die niet langer worden ontdekt, worden verwijderd. Seconden, tijdeenheid met achtervoegsel of gebruikersmacro.
filter Individuele filter.
evaluatietype - string 0 - AND_OR (standaard)
1 - AND
2 - OR
3 - FORMULE
Logica om te controleren op voorwaarden van laag-niveau ontdekkingsregels.
formule - string Aangepaste berekeningsformule voor filtervoorwaarden.
voorwaarden - Hoofdelement voor filtervoorwaarden.
macro x string Naam van de laag-niveau ontdekkingsmacro.
waarde - string Filterwaarde: reguliere expressie of globale reguliere expressie.
operator - string 8 - OVEREENKOMT_MET_REGEX (standaard)
9 - KOMT_NIET_OVEREEN_MET_REGEX
Voorwaarde-operator.
formulaid x karakter Willekeurige unieke ID die wordt gebruikt om te verwijzen naar een voorwaarde vanuit de aangepaste expressie. Mag alleen hoofdletters bevatten. De ID moet door de gebruiker worden gedefinieerd bij het wijzigen van filtervoorwaarden, maar wordt opnieuw gegenereerd bij het opvragen ervan achteraf.
lld_macro_paden - Hoofdelement voor LLD-macro-paden.
lld_macro x string Naam van de laag-niveau ontdekkingsmacro.
pad x string Selector voor de waarde die aan de overeenkomstige macro wordt toegewezen.
voorverwerking - Voorverwerking van LLD-regelwaarde.
stap - Individuele voorverwerkingsstap voor LLD-regelwaarde.
Voor de meeste element-tagwaarden, zie element-tagwaarden voor voorverwerking van een sjabloonitemwaarde. Alleen de tags die specifiek zijn voor voorverwerking van sjabloon laag-niveau ontdekking, worden hieronder beschreven.
type x string 5 - REGEX
11 - XMLPATH
12 - JSONPATH
15 - OVEREENKOMT_NIET_MET_REGEX
16 - CONTROLEER_JSON_FOUT
17 - CONTROLEER_XML_FOUT
20 - VERWIJDER_ONGEWIJZIGDE_HEARTBEAT
21 - JAVASCRIPT
23 - PROMETHEUS_NAAR_JSON
24 - CSV_NAAR_JSON
25 - STR_VERVANG
Type van de stap voor voorverwerking van itemwaarde.
trigger_prototypes - Hoofdelement voor trigger-prototypes.
Voor trigger-prototype element-tagwaarden, zie reguliere sjabloontrigger-tags.
graph_prototypes - Hoofdelement voor grafiek-prototypes.
Voor grafiekprototype element-tagwaarden, zie reguliere sjabloon grafiek.
host_prototypes - Hoofdelement voor host-prototypes.
Voor hostprototype element-tagwaarden, zie reguliere host.
item_prototypes - Hoofdelement voor item-prototypes.
Voor itemprototype element-tagwaarden, zie reguliere sjabloon item.
master_item - Individuele itemprototype-masteritem/itemprototypegegevens.
sleutel x string Sleutelwaarde van afhankelijk itemprototype-masteritem/itemprototype.

Vereist voor een afhankelijk item.
Sjabloon trigger tags
Element Element eigenschap Verplicht Type Bereik1 Omschrijving
triggers - Hoofdelement voor triggers.
uuid x string Unieke identificatie voor deze trigger.
expression x string Trigger expressie.
recovery_mode - string 0 - EXPRESSIE (standaard)
1 - HERSTEL_EXPRESSIE
2 - GEEN
Basis voor het genereren van OK-gebeurtenissen.
recovery_expression - string Herstel expressie voor de trigger.
correlation_mode - string 0 - UITGESCHAKELD (standaard)
1 - TAG_WAARDE
Correlatie modus (geen gebeurteniscorrelatie of gebeurteniscorrelatie op basis van tag).
correlation_tag - string De tag-naam die gebruikt wordt voor gebeurteniscorrelatie.
name x string Trigger naam.
event_name - string Gebeurtenisnaam.
opdata - string Operationele gegevens.
url_name - string Label voor de URL die is gekoppeld aan de trigger.
url - string URL die is gekoppeld aan de trigger.
status - string 0 - INGESCHAKELD (standaard)
1 - UITGESCHAKELD
Trigger status.
priority - string 0 - NIET_GEKLASSEERD (standaard)
1 - INFO
2 - WAARSCHUWING
3 - GEMIDDELD
4 - HOOG
5 - RAMP
Trigger ernst.
description - tekst Trigger omschrijving.
type - string 0 - ENKEL (standaard)
1 - MEERVOUDIG
Type gebeurtenisgeneratie (enkele probleemgebeurtenis of meerdere probleemgebeurtenissen).
manual_close - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
Handmatig sluiten van probleemgebeurtenissen.
dependencies - Hoofdelement voor afhankelijkheden.
name x string Naam van afhankelijkheidstrigger.
expression x string Uitdrukking voor afhankelijkheidstrigger.
recovery_expression - string Hersteluitdrukking voor afhankelijkheidstrigger.
tags - Hoofdelement voor triggertags.
tag x string Tag-naam.
value - string Tag-waarde.
Sjabloon grafiek tags
Element Element eigenschap Verplicht Type Bereik1 Omschrijving
graphs - Hoofdelement voor grafieken.
uuid x string Unieke identificatie voor deze grafiek.
name x string Grafieknaam.
width - integer 20-65535 (standaard: 900) Breedte van de grafiek, in pixels. Gebruikt voor voorbeeld en voor taart-/uitgeklapte grafieken.
height - integer 20-65535 (standaard: 200) Hoogte van de grafiek, in pixels. Gebruikt voor voorbeeld en voor taart-/uitgeklapte grafieken.
yaxismin - double Standaard: 0 Minimale waarde van de Y-as.

Gebruikt als 'ymin_type_1' is VAST.
yaxismax - double Standaard: 0 Maximale waarde van de Y-as.

Gebruikt als 'ymax_type_1' is VAST.
show_work_period - string 0 - NEE
1 - JA (standaard)
Markeer niet-werkuren.

Gebruikt door normale en gestapelde grafieken.
show_triggers - string 0 - NEE
1 - JA (standaard)
Toon eenvoudige triggerwaarden als een lijn.

Gebruikt door normale en gestapelde grafieken.
type - string 0 - NORMAAL (standaard)
1 - GESTAPELD
2 - TAART
3 - UITGEKLAPT
Grafiektype.
show_legend - string 0 - NEE
1 - JA (standaard)
Toon grafieklegenda.
show_3d - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
3D-stijl inschakelen.

Gebruikt door taart- en uitgeklapte taartgrafieken.
percent_left - double Standaard:0 Toon de percentiellijn voor de linkeras.

Alleen gebruikt voor normale grafieken.
percent_right - double Standaard:0 Toon de percentiellijn voor de rechteras.

Alleen gebruikt voor normale grafieken.
ymin_type_1 - string 0 - BEREKEND (standaard)
1 - VAST
2 - ITEM
Minimale waarde van de Y-as.

Gebruikt door normale en gestapelde grafieken.
ymax_type_1 - string 0 - BEREKEND (standaard)
1 - VAST
2 - ITEM
Maximale waarde van de Y-as.

Gebruikt door normale en gestapelde grafieken.
ymin_item_1 - Individuele itemgegevens.

Vereist als 'ymin_type_1' ITEM is.
host x string Itemhost.
key x string Item sleutel.
ymax_item_1 - Individuele itemgegevens.

Vereist als 'ymax_type_1' ITEM is.
host x string Itemhost.
key x string Item sleutel.
graph_items x Hoofdelement voor grafiekitems.
sortorder - integer Tekenvolgorde. De kleinere waarde wordt eerst getekend. Kan worden gebruikt om lijnen of regio's achter (of voor) een andere te tekenen.
drawtype - string 0 - ENKELE_LIJN (standaard)
1 - GEVULDE_REGIO
2 - DIKKE_LIJN
3 - GESTIPPELDE_LIJN
4 - GEPUNTE_LIJN
5 - GRADIENT_LIJN
Tekeningstijl van het grafiekitem.

Alleen gebruikt voor normale grafieken.
color - string Elementkleur (6 tekens, hexadecimaal).
yaxisside - string 0 - LINKS (standaard)
1 - RECHTS
Kant van de grafiek waar de Y-schaal van het grafiekitem wordt getekend.

Gebruikt door normale en gestapelde grafieken.
calc_fnc - string 1 - MINIMUM
2 - GEMIDDELDE (standaard)
4 - MAXIMUM
7 - ALLES (minimum, gemiddelde en maximum; alleen gebruikt voor eenvoudige grafieken)
9 - LAATSTE (alleen gebruikt voor taart- en uitgeklapte taartgrafieken)
Gegevens om te tekenen als er meer dan één waarde bestaat voor een item.
type - string 0 - EENVOUDIG (standaard)
2 - GRAFIEK_SOM (waarde van het item vertegenwoordigt de hele taart; alleen gebruikt voor taart- en uitgeklapte taartgrafieken)
Grafiekitemtype.
item x Individueel item.
host x string Itemhost.
key x string Item sleutel.
Sjabloon web scenario tags
Element Element eigenschap Verplicht Type Bereik1 Omschrijving
httptests - Hoofdelement voor webscenario's.
uuid x string Unieke identificatie voor dit webscenario.
name x string Naam van het webscenario.
delay - string Standaard: 1m Frequentie van uitvoering van het webscenario. Seconden, tijdeenheid met suffix of gebruikersmacro.
attempts - integer 1-10 (standaard: 1) Het aantal pogingen voor het uitvoeren van stappen in het webscenario.
agent - string Standaard: Zabbix Client agent. Zabbix zal zich voordoen als de geselecteerde browser. Dit is handig wanneer een website verschillende inhoud retourneert voor verschillende browsers.
http_proxy - string Specificeer een HTTP-proxy om te gebruiken, met het formaat: http://[gebruikersnaam[:wachtwoord]@]proxy.example.com[:poort]
variables - Hoofdelement voor scenario-niveau variabelen (macro's) die gebruikt kunnen worden in scenario-stappen.
name x string Variabelenaam.
value x tekst Variabele waarde.
headers - Hoofdelement voor HTTP-headers die worden verzonden bij het uitvoeren van een verzoek. Headers moeten worden vermeld met dezelfde syntaxis als ze zouden verschijnen in het HTTP-protocol.
name x string Header naam.
value x tekst Header waarde.
status - string 0 - INGESCHAKELD (standaard)
1 - UITGESCHAKELD
Status van het webscenario.
authentication - string 0 - GEEN (standaard)
1 - BASIS
2 - NTLM
Authenticatiemethode.
http_user - string Gebruikersnaam gebruikt voor basis-, HTTP- of NTLM-authenticatie.
http_password - string Wachtwoord gebruikt voor basis-, HTTP- of NTLM-authenticatie.
verify_peer - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
SSL-certificaat van de webserver controleren.
verify_host - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
Controleren of de Common Name-veld of het Subject Alternate Name-veld van het certificaat van de webserver overeenkomt.
ssl_cert_file - string Naam van het SSL-certificaatbestand dat wordt gebruikt voor clientauthenticatie (moet in PEM-indeling zijn).
ssl_key_file - string Naam van het SSL-privésleutelbestand dat wordt gebruikt voor clientauthenticatie (moet in PEM-indeling zijn).
ssl_key_password - string Wachtwoord voor het SSL-privésleutelbestand.
steps x Hoofdelement voor webscenario-stappen.
name x string Naam van de webscenario-stap.
url x string URL voor monitoring.
query_fields - Hoofdelement voor queryvelden - een reeks HTTP-velden die aan de URL worden toegevoegd bij het uitvoeren van een verzoek.
name x string Naam van het queryveld.
value - string Waarde van het queryveld.
posts - HTTP POST-variabelen als een tekenreeks (ruwe postgegevens) of als een reeks HTTP-velden (formuliergegevens).
name x string Naam van het postveld.
value x string Waarde van het postveld.
variables - Hoofdelement van stapniveau variabelen (macro's) die moeten worden toegepast na deze stap.

Als de variabele waarde een 'regex:' voorvoegsel heeft, wordt de waarde ervan geëxtraheerd uit de gegevens die worden teruggegeven door deze stap volgens het reguliere expressiepatroon dat volgt op het 'regex:' voorvoegsel.
name x string Variabelenaam.
value x tekst Variabele waarde.
headers - Hoofdelement voor HTTP-headers die worden verzonden bij het uitvoeren van een verzoek. Headers moeten worden vermeld met dezelfde syntaxis als ze zouden verschijnen in het HTTP-protocol.
name x string Header naam.
value x tekst Header waarde.
follow_redirects - string 0 - NEE
1 - JA (standaard)
HTTP-omleidingen volgen.
retrieve_mode - string 0 - BODY (standaard)
1 - HEADERS
2 - BEIDE
Ophaalmodus voor HTTP-respons.
timeout - string Standaard: 15s Time-out voor stapuitvoering. Seconden, tijdeenheid met suffix of gebruikersmacro.
required - string Tekst dat aanwezig moet zijn in de respons. Genegeerd indien leeg.
status_codes - string Een door komma's gescheiden lijst van geaccepteerde HTTP-statuscodes. Genegeerd indien leeg. Bijvoorbeeld: 200-201,210-299
tags - Hoofdelement voor webscenario-tags.
tag x string Tag-naam.
value - string Tag-waarde.
Sjabloon dashboard tags
Element Element eigenschap Verplicht Type Bereik1 Omschrijving
dashboards - Hoofdelement voor sjabloon dashboards.
uuid x string Unieke identificatie voor dit dashboard.
name x string Naam van het sjabloon dashboard.
display period - integer Weergaveperiode van de dashboardpagina's.
auto_start - string 0 - nee
1 - ja
Automatisch starten van diavoorstelling.
pages - Hoofdelement voor sjabloon dashboardpagina's.
name - string Paginanaam.
display period - integer Weergaveperiode van de pagina.
sortorder - integer Sorteervolgorde van de pagina.
widgets - Hoofdelement voor sjabloon dashboardwidgets.
type x string Widgettype.
name - string Widgetnaam.
x - integer 0-23 Horizontale positie vanaf de linkerkant van het sjabloon dashboard.
y - integer 0-62 Verticale positie vanaf de bovenkant van het sjabloon dashboard.
width - integer 1-24 Widgetbreedte.
height - integer 2-32 Widgethoogte.
hide_header - string 0 - nee
1 - ja
Verberg de kop van de widget.
fields - Hoofdelement voor de velden van het sjabloon dashboardwidget.
type x string 0 - INTEGER
1 - TEKST
3 - HOST
4 - ITEM
5 - ITEM_PROTOYPE
6 - GRAFIEK
7 - GRAFIEK_PROTOYPE
Type veld van het dashboardwidget.
name x string Naam van het veld van het dashboardwidget.
value x divers Waarde van het veld van het dashboardwidget, afhankelijk van het veldtype.
Voetnoten

1 Voor tekenreekswaarden wordt alleen de tekenreeks geëxporteerd (bijv. "ZABBIX_ACTIVE") zonder de nummering die in deze tabel wordt gebruikt. De nummers voor bereikwaarden (overeenkomend met de API-waarden) in deze tabel worden alleen gebruikt voor ordening.