This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Red Hat Enterprise Linux

Overzicht

Officiële Zabbix 6.4-pakketten voor Red Hat Enterprise Linux-versies 6, 7, 8 en 9 en Oracle Linux-versies 8 en 9 zijn beschikbaar om te downloaden.

Pakketten zijn beschikbaar met:

 • MySQL- of PostgreSQL-database
 • Ondersteuning voor Apache of Nginx-webserver

Merk op dat afzonderlijke pakketten voor Zabbix-agent, de Zabbix get- en Zabbix sender-hulpprogramma's beschikbaar zijn voor RHEL 6, 7, 8 en 9. Dezelfde pakketten kunnen worden gebruikt om Zabbix-componenten te installeren op Alma Linux en Rocky Linux.

Het officiële Zabbix-repository biedt ook fping, iksemel en libssh2 pakketten aan. Deze pakketten bevinden zich in de non-supported-map.

Het EPEL-repository voor EL9 biedt ook Zabbix-pakketten aan. Als zowel het officiële Zabbix-repository als de EPEL-repositories zijn geïnstalleerd, moeten de Zabbix-pakketten in EPEL uitgesloten worden door de volgende clausule toe te voegen aan het EPEL-repo configuratiebestand onder /etc/yum.repos.d/:

[epel]
    ...
    excludepkgs=zabbix*

Notities over installatie

Zie installatie-instructies per platform op de downloadpagina voor:

 • installeren van het repository
 • installeren van server/agent/frontend
 • aanmaken van initiële database, importeren van initiële gegevens
 • configureren van de database voor Zabbix-server
 • configureren van PHP voor Zabbix-frontend
 • starten van server/agent-processen
 • configureren van Zabbix-frontend

Als je Zabbix-agent als root wilt uitvoeren, zie Agent uitvoeren als root.

Het Zabbix-webdienstproces, dat wordt gebruikt voor geplande rapportgeneratie, vereist de Google Chrome-browser. De browser is niet inbegrepen in de pakketten en moet handmatig worden geïnstalleerd.

Gegevens importeren met Timescale DB

Met TimescaleDB moet je, naast het importeercommando voor PostgreSQL, ook het volgende uitvoeren:

# cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/timescaledb.sql | sudo -u zabbix psql zabbix

TimescaleDB wordt alleen ondersteund met de Zabbix-server.

SELinux-configuratie

Zabbix maakt gebruik van op sockets gebaseerde interprocescommunicatie. Op systemen waar SELinux is ingeschakeld, kan het nodig zijn om SELinux-regels toe te voegen om Zabbix in staat te stellen UNIX-domain sockets te creëren/gebruiken in de directory SocketDir. Momenteel worden socketbestanden gebruikt door de server (alerter, voorverwerking, IPMI) en proxy (IPMI). Socketbestanden zijn persistent, wat betekent dat ze aanwezig zijn terwijl het proces wordt uitgevoerd.

Met SELinux-status ingeschakeld in de handhavingsmodus, moet je de volgende commando's uitvoeren om communicatie tussen de Zabbix-frontend en de server mogelijk te maken:

RHEL 7 en later:

# setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on
    Als de database toegankelijk is via het netwerk (inclusief 'localhost' in het geval van PostgreSQL), moet je ook Zabbix-frontend toestemming geven om verbinding te maken met de database:
    # setsebool -P httpd_can_network_connect_db on

RHEL voor versie 7:

# setsebool -P httpd_can_network_connect on
    # setsebool -P zabbix_can_network on

Nadat de frontend en SELinux-configuratie zijn voltooid, herstart je de Apache webserver:

# service httpd restart

Daarnaast biedt Zabbix het zabbix-selinux-policy-pakket aan als onderdeel van bron-RPM-pakketten voor RHEL 7, RHEL 8 en RHEL 9. Dit pakket biedt een basisstandaardbeleid voor SELinux en zorgt ervoor dat Zabbix-componenten direct werken door Zabbix in staat te stellen sockets te creëren en te gebruiken en httpd-verbinding met PostgreSQL (gebruikt door frontend) mogelijk te maken.

Het bronbestand zabbix_policy.te bevat de volgende regels:

module zabbix_policy 1.2;
    
    require {
     type zabbix_t;
     type zabbix_port_t;
     type zabbix_var_run_t;
     type postgresql_port_t;
     type httpd_t;
     class tcp_socket name_connect;
     class sock_file { create unlink };
     class unix_stream_socket connectto;
    }
    
    #============= zabbix_t ==============
    allow zabbix_t self:unix_stream_socket connectto;
    allow zabbix_t zabbix_port_t:tcp_socket name_connect;
    allow zabbix_t zabbix_var_run_t:sock_file create;
    allow zabbix_t zabbix_var_run_t:sock_file unlink;
    allow httpd_t zabbix_port_t:tcp_socket name_connect;
    
    #============= httpd_t ==============
    allow httpd_t postgresql_port_t:tcp_socket name_connect;

Dit pakket is gemaakt om te voorkomen dat gebruikers SELinux uitschakelen vanwege de configuratiecomplexiteit. Het bevat het standaardbeleid dat voldoende is om de implementatie en configuratie van Zabbix te versnellen. Voor het hoogste beveiligingsniveau wordt aanbevolen om aangepaste SELinux-instellingen in te stellen.

Proxy-installatie

Nadat het vereiste repository is toegevoegd, kun je Zabbix-proxy installeren door het volgende commando uit te voeren:

# dnf install zabbix-proxy-mysql zabbix-sql-scripts

Vervang 'mysql' in de commando's door 'pgsql' om PostgreSQL te gebruiken, of door 'sqlite3' om SQLite3 te gebruiken (alleen proxy).

Het pakket 'zabbix-sql-scripts' bevat databaseschema's voor alle ondersteunde databasebeheersystemen, zowel voor de Zabbix-server als voor de Zabbix-proxy, en wordt gebruikt voor gegevensimport.

Database aanmaken

Maak een aparte database aan voor de Zabbix-proxy.

De Zabbix-server en Zabbix-proxy kunnen niet dezelfde database gebruiken. Als ze op dezelfde host zijn geïnstalleerd, moet de database voor de proxy een andere naam hebben.

Importeren van gegevens

Importeer het initiële schema:

# cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/proxy.sql | mysql -uzabbix -p zabbix

Voor de proxy met PostgreSQL (of SQLite):

# cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/proxy.sql | sudo -u zabbix psql zabbix
    # cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/sqlite3/proxy.sql | sqlite3 zabbix.db
Database configureren voor Zabbix proxy

Bewerk zabbix_proxy.conf:

# vi /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<wachtwoord>

Gebruik voor DBName bij Zabbix proxy een aparte database dan die van Zabbix server.

Gebruik in DBPassword het Zabbix-database wachtwoord voor MySQL; PostgreSQL-gebruikerswachtwoord voor PostgreSQL.

Gebruik DBHost= bij PostgreSQL. Je kunt de standaardinstelling DBHost=localhost (of een IP-adres) behouden, maar dit zou PostgreSQL dwingen om een netwerksocket te gebruiken voor verbinding met Zabbix. Zie SELinux-configuratie voor instructies.

Starten van het Zabbix-proxyproces

Om het Zabbix-proxyproces te starten en ervoor te zorgen dat het bij het opstarten van het systeem wordt gestart:

# service zabbix-proxy start
    # systemctl enable zabbix-proxy
Frontend-configuratie

Een Zabbix-proxy heeft geen frontend; het communiceert alleen met de Zabbix-server.

Installatie van Java-gateway

Het is alleen nodig om de Java-gateway te installeren als je JMX-toepassingen wilt monitoren. De Java-gateway is lichtgewicht en heeft geen database nodig.

Zodra het vereiste repository is toegevoegd, kun je de Zabbix Java-gateway installeren door het volgende commando uit te voeren:

# dnf install zabbix-java-gateway

Ga naar configuratie voor meer details over het configureren en uitvoeren van de Java-gateway.

Installatie van debuginfo-pakketten

Debuginfo-pakketten zijn momenteel beschikbaar voor RHEL-versies 7 en 6.

Om de debuginfo-repository in te schakelen, bewerk je het bestand /etc/yum.repos.d/zabbix.repo. Wijzig enabled=0 in enabled=1 voor de zabbix-debuginfo-repository.

[zabbix-debuginfo]
    name=Zabbix Officiële Repository debuginfo - $basearch
    baseurl=http://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/rhel/7/$basearch/debuginfo/
    enabled=0
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591
    gpgcheck=1

Dit stelt je in staat om het zabbix-debuginfo-pakket te installeren.

# dnf install zabbix-debuginfo

Dit enkele pakket bevat debuginformatie voor alle binaire Zabbix-componenten.