regexp.create

Beschrijving

object regexp.create(object/array regularExpressions)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe globale reguliere expressies te maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Superbeheerder. Rechten om de methode te bellen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Te maken reguliere expressies.

Naast de standaardeigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
expressions array Uitdrukkingen opties.

Parametergedrag:
- verplicht

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de gemaakte regular expressies onder de eigenschap regexpids.

Voorbeelden

Een nieuwe globale reguliere expressie aanmaken.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "regexp.create",
      "params": {
       "name": "Opslagapparaten voor SNMP-ontdekking",
       "test_string": "/boot",
       "expressions": [
        {
         "expression": "^(Physical memory|Virtual memory|Memory buffers|Cached memory|Swap space)$",
         "expression_type": "4",
         "case_sensitive": "1"
        }
       ]
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "regexpids": [
          "16"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CRegexp::create() in ui/include/classes/api/services/CRegexp.php.