user.checkAuthentication

Beschrijving

object user.checkAuthentication

Deze methode controleert en verlengt de gebruikerssessie.

Het aanroepen van de user.checkAuthentication methode met de parameter sessionid verlengt standaard de gebruikerssessie.

Parameters

De methode accepteert de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
extend boolean Of de gebruikerssessie moet worden verlengd.

Standaardwaarde: "true".
Het instellen van de waarde op "false" maakt het mogelijk om de gebruikerssessie te controleren zonder deze te verlengen.

Gedrag van parameters:
- ondersteund als sessionid is ingesteld
sessionid string Gebruikers authenticatietoken.

Gedrag van parameters:
- vereist als token niet is ingesteld
secret string Willekeurige tekenreeks van 32 tekens. Wordt gegenereerd bij het inloggen van de gebruiker.
token string Gebruikers API-token.

Gedrag van parameters:
- vereist als sessionid niet is ingesteld

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met informatie over de gebruiker.

Naast de standaard gebruikers eigenschappen, worden de volgende gegevens ook geretourneerd.

Eigenschap Type Beschrijving
auth_type integer Standaard authenticatie voor de gebruiker.

Zie de eigenschap authentication_type van het Authenticatie object voor een lijst van mogelijke waarden.
debug_mode integer Of debugmodus ingeschakeld of uitgeschakeld is voor de gebruiker.

Zie de eigenschap debug_mode van het Gebruikersgroep object voor een lijst van mogelijke waarden.
deprovisioned boolean Of de gebruiker behoort tot een gebruikersgroep met gedeprovisioneerde gebruikers.
gui_access string De authenticatiemethode van de gebruiker voor de frontend.

Zie de eigenschap gui_access van het Gebruikersgroep object voor een lijst van mogelijke waarden.
secret string Willekeurige tekenreeks van 32 tekens. Wordt gegenereerd bij het inloggen van de gebruiker.

Eigenschap secret wordt niet geretourneerd als de gebruikerssessie wordt gecontroleerd met behulp van een API-token.
sessionid string Authenticatietoken dat moet worden gebruikt in de volgende API-verzoeken.

Eigenschap sessionid wordt niet geretourneerd als de gebruikerssessie wordt gecontroleerd met behulp van een API-token.
type integer Gebruikerstype.

Zie de eigenschap type van het Rol object voor een lijst van mogelijke waarden.
userip string IP-adres van de gebruiker.

Voorbeelden

Controleer authenticatie met behulp van een authenticatietoken

Controleer en verleng een gebruikerssessie met behulp van het authenticatietoken van de gebruiker en geef aanvullende informatie over de gebruiker terug.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.checkAuthentication",
      "params": {
        "sessionid": "673b8ba11562a35da902c66cf5c23fa2"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userid": "1",
        "username": "Admin",
        "name": "Zabbix",
        "surname": "Administrator",
        "url": "",
        "autologin": "1",
        "autologout": "0",
        "lang": "ru_RU",
        "refresh": "0",
        "theme": "default",
        "attempt_failed": "0",
        "attempt_ip": "127.0.0.1",
        "attempt_clock": "1355919038",
        "rows_per_page": "50",
        "timezone": "Europe/Riga",
        "roleid": "3",
        "userdirectoryid": "0",
        "ts_provisioned": "0",
        "type": 3,
        "userip": "127.0.0.1",
        "debug_mode": 0,
        "gui_access": "0",
        "deprovisioned": false,
        "auth_type": 0,
        "sessionid": "673b8ba11562a35da902c66cf5c23fa2",
        "secret": "0e329b933e46984e49a5c1051ecd0751"
      },
      "id": 1
    }
Controleer authenticatie met behulp van een API-token

Controleer een gebruikerssessie met behulp van het API-token van de gebruiker en geef aanvullende informatie over de gebruiker terug.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.checkAuthentication",
      "params": {
        "token": "00aff470e07c12d707e50d98cfe39edef9e6ec349c14728dbdfbc8ddc5ea3eae"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userid": "1",
        "username": "Admin",
        "name": "Zabbix",
        "surname": "Administrator",
        "url": "",
        "autologin": "1",
        "autologout": "0",
        "lang": "ru_RU",
        "refresh": "0",
        "theme": "default",
        "attempt_failed": "0",
        "attempt_ip": "127.0.0.1",
        "attempt_clock": "1355919338",
        "rows_per_page": "50",
        "timezone": "Europe/Riga",
        "roleid": "3",
        "userdirectoryid": "0",
        "ts_provisioned": "0",
        "type": 3,
        "userip": "127.0.0.1",
        "debug_mode": 0,
        "gui_access": "1",
        "deprovisioned": false,
        "auth_type": 0
      },
      "id": 1
    }

Bron

CUser::checkAuthentication() in ui/include/classes/api/services/CUser.php.