This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

7. Configuratie

Gebruik de zijbalk om toegang te krijgen tot de inhoud in het gedeelte Configuratie.