This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

5 Opmerkingen over low-level discovery

Het gebruik van LLD-macro's in gebruikersmacro-context

LLD-macro's kunnen worden gebruikt binnen de context van gebruikersmacro's, bijvoorbeeld in trigger-protypen.

Meerdere LLD-regels voor hetzelfde item

Sinds Zabbix-agentversie 3.2 is het mogelijk om meerdere low-level discovery-regels te definiëren met dezelfde discovery-item.

Hiervoor moet je de Alias-agent parameter definiëren, waarmee gewijzigde sleutels voor ontdekkingsitems kunnen worden gebruikt in verschillende ontdekkingsregels, bijvoorbeeld vfs.fs.discovery[foo], vfs.fs.discovery[bar], enzovoort.

Gegevenslimieten voor retourwaarden

Er is geen limiet voor JSON-gegevens van regels voor lage-niveau ontdekking (LLD) als deze rechtstreeks door de Zabbix-server worden ontvangen, omdat retourwaarden worden verwerkt zonder in een database te worden opgeslagen. Er is ook geen limiet voor aangepaste regels voor lage-niveau ontdekking, maar als de bedoeling is om aangepaste LLD-gegevens te verkrijgen met behulp van een gebruikersparameter, dan is de limiet voor retourwaarden van gebruikersparameters van toepassing (512 KB).

Als gegevens via een Zabbix-proxy moeten worden verzonden, moet deze data in de database worden opgeslagen, dus gelden de databaselimieten.