Table of Contents

3 Item types

Overzicht

Itemtypes omvatten verschillende methoden om gegevens van uw systeem te verkrijgen. Elke itemtype wordt geleverd met een eigen reeks ondersteunde sleutels voor items en vereiste parameters.

De volgende itemtypes worden momenteel aangeboden door Zabbix:

Details voor alle itemtypes zijn opgenomen in de subpagina's van dit gedeelte. Hoewel itemtypes veel opties bieden voor het verzamelen van gegevens, zijn er verdere opties via gebruikersparameters of laadmodules.

Sommige controles worden alleen uitgevoerd door de Zabbix-server (als agentloze bewaking), terwijl andere de Zabbix-agent of zelfs de Zabbix Java-gateway vereisen (met JMX-bewaking).

Als een bepaald itemtype een bepaalde interface vereist (zoals een IPMI-controle een IPMI-interface op de host nodig heeft), moet die interface bestaan in de hostdefinitie.

Meerdere interfaces kunnen worden ingesteld in de hostdefinitie: Zabbix-agent, SNMP-agent, JMX en IPMI. Als een item meer dan één interface kan gebruiken, zoekt het de beschikbare hostinterfaces af (in de volgorde: Agent→SNMP→JMX→IPMI) om de eerste geschikte te koppelen.

Alle items die tekst retourneren (karakter-, log-, teksttypen van informatie) kunnen ook alleen witruimte retourneren (indien van toepassing) door de retourwaarde in te stellen op een lege string (ondersteund sinds 2.0).