hostgroup.massadd

Beschrijving

object hostgroup.massadd(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om tegelijkertijd meerdere gerelateerde objecten aan alle opgegeven hostgroepen toe te voegen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstypen Admin en Superadmin. Toestemming om de methode te gebruiken kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de IDs bevatten van de te updaten hostgroepen en de objecten die aan alle hostgroepen moeten worden toegevoegd.

De methode accepteert de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
groups object/array Hostgroepen die moeten worden bijgewerkt.

De hostgroepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.

Gedrag van de parameter:
- vereist
hosts object/array Hosts die aan alle hostgroepen moeten worden toegevoegd.

De hosts moeten de eigenschap hostid gedefinieerd hebben.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte host bevat groepen onder de eigenschap groupids.

Voorbeelden

Hosts toevoegen aan hostgroepen

Voeg twee hosts toe aan hostgroepen met ID's 5 en 6.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.massadd",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "5"
          },
          {
            "groupid": "6"
          }
        ],
        "hosts": [
          {
            "hostid": "30050"
          },
          {
            "hostid": "30001"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHostGroup::massAdd() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.