autoregistration.get

Beschrijving

object autoregistratie.get(objectparameters)

De methode maakt het mogelijk om autoregistratie-object op te halen volgens de gegeven parameters.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Super admin. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt slechts één parameter.

Parameter Type Beschrijving
output query Deze parameter is gebruikelijk voor alle get-methoden die worden beschreven in de referentiecommentaar.

Retourwaarden

(object) Retourneert object voor automatische registratie.

Voorbeelden

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "autoregistration.get",
      "params": {
        "output": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tls_accept": "3"
      },
      "id": 1
    }

Bron

CAutoregistratie::get() in ui/include/classes/api/services/CAutoregistration.php.