4 Macro’s gebruiken in berichten

Overzicht

In onderwerpen van berichten en berichttekst kun je macro's gebruiken voor efficiëntere probleemrapportage.

Naast een aantal ingebouwde macro's worden ook gebruikersmacro's en expressie-macro's ondersteund. Een volledige lijst van macro's die door Zabbix worden ondersteund, is beschikbaar.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden illustreren hoe je macro's kunt gebruiken in berichten.

Voorbeeld 1

Onderwerp van het bericht:

Probleem: {TRIGGER.NAME}

Wanneer je het bericht ontvangt, wordt het onderwerp van het bericht vervangen door zoiets als:

Probleem: Processorsbelasting is te hoog op Zabbix-server
Voorbeeld 2

Bericht:

Processorsbelasting is: {?last(/zabbix.zabbix.com/system.cpu.load[,avg1])}

Wanneer je het bericht ontvangt, wordt het bericht vervangen door zoiets als:

Processorsbelasting is: 1.45
Voorbeeld 3

Bericht:

Laatste waarde: {?last(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY})}
    MAX voor 15 minuten: {?max(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY},15m)}
    MIN voor 15 minuten: {?min(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY},15m)}

Wanneer je het bericht ontvangt, wordt het bericht vervangen door zoiets als:

Laatste waarde: 1.45
    MAX voor 15 minuten: 2.33
    MIN voor 15 minuten: 1.01
Voorbeeld 4

Bericht:

http://<server_ip_of_naam>/zabbix/tr_events.php?triggerid={TRIGGER.ID}&eventid={EVENT.ID}

Wanneer je het bericht ontvangt, bevat het een link naar de pagina Eventdetails, waar informatie wordt gegeven over het evenement, de bijbehorende trigger en een lijst met recente evenementen die door dezelfde trigger zijn gegenereerd.

Voorbeeld 5

Informeren over waarden van meerdere hosts in een triggervoorwaarde.

Bericht:

Probleemnaam: {TRIGGER.NAME}
    Triggervoorwaarde: {TRIGGER.EXPRESSION}
    
    1. Itemwaarde op {HOST.NAME1}: {ITEM.VALUE1} ({ITEM.NAME1})
    2. Itemwaarde op {HOST.NAME2}: {ITEM.VALUE2} ({ITEM.NAME2})

Wanneer je het bericht ontvangt, wordt het bericht vervangen door zoiets als:

Probleemnaam: Processorsbelasting is te hoog op een lokale host
    Triggervoorwaarde: last(/Myhost/system.cpu.load[percpu,avg1])>5 or last(/Myotherhost/system.cpu.load[percpu,avg1])>5
    
    1. Itemwaarde op Myhost: 0.83 (Processorsbelasting (1 minuut gemiddelde per kern))
    2. Itemwaarde op Myotherhost: 5.125 (Processorsbelasting (1 minuut gemiddelde per kern))
Voorbeeld 6

Het ontvangen van details van zowel het probleemgebeurtenis als het herstelgebeurtenis in een herstel-bericht:

Bericht:

Probleem:
    
    Gebeurtenis-ID: {EVENT.ID}
    Gebeurteniswaarde: {EVENT.VALUE}
    Gebeurtenisstatus: {EVENT.STATUS}
    Gebeurtenistijd: {EVENT.TIME}
    Gebeurtenisdatum: {EVENT.DATE}
    Gebeurtenisleeftijd: {EVENT.AGE}
    Gebeurtenisbevestiging: {EVENT.ACK.STATUS}
    Gebeurtenisupdategeschiedenis: {EVENT.UPDATE.HISTORY}
    
    Herstel:
    
    Gebeurtenis-ID: {EVENT.RECOVERY.ID}
    Gebeurteniswaarde: {EVENT.RECOVERY.VALUE}
    Gebeurtenisstatus: {EVENT.RECOVERY.STATUS}
    Gebeurtenistijd: {EVENT.RECOVERY.TIME}
    Gebeurtenisdatum: {EVENT.RECOVERY.DATE}
    Operationele gegevens: {EVENT.OPDATA}

Wanneer u het bericht ontvangt, worden de macro's vervangen door iets als:

Probleem:
    
    Gebeurtenis-ID: 21874
    Gebeurteniswaarde: 1
    Gebeurtenisstatus: PROBLEEM
    Gebeurtenistijd: 13:04:30
    Gebeurtenisdatum: 2018.01.02
    Gebeurtenisleeftijd: 5m
    Gebeurtenisbevestiging: Ja
    Gebeurtenisupdategeschiedenis: 2018.01.02 13:05:51 "John Smith (Beheerder)"
    Acties: bevestigd.
    
    Herstel:
    
    Gebeurtenis-ID: 21896
    Gebeurteniswaarde: 0
    Gebeurtenisstatus: OK
    Gebeurtenistijd: 13:10:07
    Gebeurtenisdatum: 2018.01.02
    Operationele gegevens: Huidige waarde is 0.83

Afzonderlijke meldingsmacro's voor de oorspronkelijke probleemgebeurtenis en herstelgebeurtenis worden ondersteund sinds Zabbix 2.2.0.