4 Ontdekkingsregels

Overzicht

De lijst met regels voor ontdekking op laag niveau voor een host kan worden geopend vanuit Gegevensverzameling → Hosts door te klikken op Ontdekking voor de betreffende host.

Er wordt een lijst weergegeven van bestaande regels voor ontdekking op laag niveau. Het is ook mogelijk om alle ontdekkingsregels onafhankelijk van de host te bekijken, of alle ontdekkingsregels van een specifieke hostgroep te bekijken door de filterinstellingen te wijzigen.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Host De zichtbare hostnaam wordt weergegeven.
Indien er geen zichtbare hostnaam is, wordt de technische hostnaam weergegeven.
Naam Naam van de regel, weergegeven als een blauwe link.
Door op de regelnaam te klikken, wordt het configuratieformulier voor de regel voor ontdekking op laag niveau geopend.
Als de ontdekkingsregel behoort tot een sjabloon, wordt de naam van de sjabloon weergegeven vóór de naam van de regel, als een grijze link. Door op de koppeling van de sjabloon te klikken, wordt de lijst met regels geopend op het niveau van de sjabloon.
Items Een link naar de lijst met itemprototypen wordt weergegeven.
Het aantal bestaande itemprototypen wordt weergegeven in grijs.
Triggers Een link naar de lijst met triggerprototypen wordt weergegeven.
Het aantal bestaande triggerprototypen wordt weergegeven in grijs.
Graphs Een link naar de lijst met grafiekprototypen wordt weergegeven.
Het aantal bestaande grafiekprototypen wordt weergegeven in grijs.
Hosts Een link naar de lijst met hostprototypen wordt weergegeven.
Het aantal bestaande hostprototypen wordt weergegeven in grijs.
Key De itemtrefwoorden die worden gebruikt voor ontdekking worden weergegeven.
Interval De frequentie van de ontdekking wordt weergegeven.
Let op dat ontdekking ook onmiddellijk kan worden uitgevoerd door op de knop Nu uitvoeren onder de lijst te drukken.
Type Het itemtype dat wordt gebruikt voor ontdekking wordt weergegeven (Zabbix-agent, SNMP-agent, enzovoort).
Status De status van de ontdekkingsregel wordt weergegeven - Ingeschakeld, Uitgeschakeld of Niet ondersteund. Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen - van Ingeschakeld naar Uitgeschakeld (en terug); van Niet ondersteund naar Uitgeschakeld (en terug).
Info Als alles in orde is, wordt er geen pictogram weergegeven in deze kolom. In geval van fouten wordt er een vierkant pictogram weergegeven met de letter "i". Houd de muisaanwijzer boven het pictogram om een tooltip met de foutbeschrijving te zien.

Om een nieuwe regel voor ontdekking op laag niveau te configureren, klikt u op de knop Ontdekkingsregel maken in de rechterbovenhoek.

Massa-bewerkingsopties

Onderaan de lijst worden enkele opties voor massa-bewerking aangeboden:

  • Inschakelen - wijzig de status van de regel voor ontdekking op laag niveau naar Ingeschakeld.
  • Uitschakelen - wijzig de status van de regel voor ontdekking op laag niveau naar Uitgeschakeld.
  • Nu uitvoeren - voer onmiddellijk ontdekking uit op basis van de regels voor ontdekking. Zie meer details. Houd er rekening mee dat bij onmiddellijke uitvoering van ontdekking de configuratiecache niet wordt bijgewerkt, waardoor het resultaat niet zeer recente wijzigingen in de configuratie van de ontdekkingsregel zal weergeven.
  • Verwijderen - verwijder de regels voor ontdekking op laag niveau.

Om deze opties te gebruiken, selecteert u de selectievakjes voor de betreffende ontdekkingsregels en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Gebruik van filter

U kunt de filter gebruiken om alleen de ontdekkingsregels weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor een betere zoekprestatie wordt gezocht naar gegevens met onopgeloste macro's.

De Filter-koppeling is beschikbaar boven de lijst met ontdekkingsregels. Als u erop klikt, wordt een filter beschikbaar waarin u ontdekkingsregels kunt filteren op hostgroep, host, naam, item-sleutel, itemtype en andere parameters.

Filter

Parameter Beschrijving
Hostgroepen Filter op een of meer hostgroepen.
Het specificeren van een bovenliggende hostgroep selecteert impliciet alle geneste hostgroepen.
Hosts Filter op een of meer hosts.
Naam Filter op de naam van de ontdekkingsregel.
Sleutel Filter op de sleutel van het ontdekkingsitem.
Type Filter op het type ontdekkingsitem.
Bijwerkinterval Filter op bijwerkinterval.
Niet beschikbaar voor Zabbix trapper en afhankelijke items.
Periode behouden bij verlies van bronnen Filter op de periode voor het behouden van verloren bronnen.
SNMP OID Filter op SNMP OID.
Alleen beschikbaar als SNMP-agent is geselecteerd als type.
Status Filter op de status van de ontdekkingsregel (Alle/Ingeschakeld/Uitgeschakeld).
Staat Filter op de staat van de ontdekkingsregel (Alle/Normaal/Niet ondersteund).