This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

17 Problemen

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigenschapswaarden voor de respectievelijke objecten van dashboardwidgetvelden stellen in staat om de widget Problemen te configureren in de methoden dashboard.create en dashboard.update.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de widget Problemen.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - (standaard) 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - 15 minuten.
Weergave 0 show 1 - (standaard) Recent probleem;
2 - Geschiedenis;
3 - Problemen.
Hostgroepen 2 groupids ID van hostgroep.

Opmerking: Om meerdere hostgroepen te configureren, maak een object voor dashboardwidgetveld aan voor elke hostgroep.
Uitsluiten van hostgroepen 2 exclude_groupids ID van hostgroep.

Opmerking: Om meerdere hostgroepen uit te sluiten, maak een object voor dashboardwidgetveld aan voor elke hostgroep.
Hosts 3 hostids ID van host.

Opmerking: Om meerdere hosts te configureren, maak een object voor dashboardwidgetveld aan voor elke host. Voor meerdere hosts moet de parameter Hostgroepen ofwel helemaal niet geconfigureerd zijn, of geconfigureerd zijn met minstens één hostgroep waartoe de geconfigureerde hosts behoren.
Probleem 1 problem Probleem gebeurtenisnaam (hoofdletterongevoelig, volledige naam of een deel ervan).
Zwaarte 0 severities 0 - Niet geclassificeerd;
1 - Informatie;
2 - Waarschuwing;
3 - Gemiddeld;
4 - Hoog;
5 - Ramp.

Standaard: 1, 2, 3, 4, 5 (allemaal ingeschakeld).

Opmerking: Om meerdere waarden te configureren, maak een object voor dashboardwidgetveld aan voor elke waarde.
Tags (het nummer in de eigenschapsnaam (bijv. tags.tag.0) verwijst naar de volgorde van evaluatie van tags)
Type evaluatie 0 evaltype 0 - (standaard) En/Of;
2 - Of.
Tagnaam 1 tags.tag.0 Elke tekenreekswaarde.

Gedrag van parameter:
- verplicht bij het configureren van Tags
Operator 0 tags.operator.0 0 - Bevat;
1 - Is gelijk aan;
2 - Bevat niet;
3 - Is niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.

Gedrag van parameter:
- verplicht bij het configureren van Tags
Tagwaarde 1 tags.value.0 Elke tekenreekswaarde.

Gedrag van parameter:
- verplicht bij het configureren van Tags
Tags tonen 0 show_tags 0 - (standaard) Geen;
1 - 1;
2 - 2;
3 - 3.
Tagnaam (indeling) 0 tag_name_format 0 - (standaard) Volledig;
1 - Ingekort;
2 - Geen.

Parameter Tagnaam (indeling) niet beschikbaar als Tags tonen is ingesteld op "Geen".
Prioriteit van tagnaam tonen 1 tag_priority Door komma's gescheiden lijst van tags.

Parameter Prioriteit van tagnaam tonen niet beschikbaar als Tags tonen is ingesteld op "Geen".
Operationele gegevens tonen 0 show_opdata 0 - (standaard) Geen;
1 - Afzonderlijk;
2 - Met probleemnaam.
Onderdruktaanwijzingen tonen 0 show_suppressed 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Alleen niet-erkende tonen 0 unacknowledged 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Vermeldingen sorteren op 0 sort_triggers 1 - Zwaarte (aflopend);
2 - Host (oplopend);
3 - Tijd (oplopend);
4 - (standaard) Tijd (aflopend);
13 - Zwaarte (oplopend);
14 - Host (aflopend);
15 - Probleem (oplopend);
16 - Probleem (aflopend).

Voor alle waarden, behalve "Tijd (aflopend)" en "Tijd (oplopend)", moet de parameter Tijdslijn tonen ingesteld zijn op "Uitgeschakeld".
Tijdslijn tonen 0 show_timeline 0 - Uitgeschakeld;
1 - (standaard) Ingeschakeld.

Parameter Tijdslijn tonen beschikbaar als Vermeldingen sorteren op is ingesteld op "Tijd (aflopend)" of "Tijd (oplopend)".
Lijnen tonen 0 show_lines Geldige waarden variëren van 1-100.

Standaard: 25.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel om alleen de configuratie van de objecten voor dashboardwidgetvelden van de widget Problemen te beschrijven. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuring a Problems widget

Configureer een Problemen widget die problemen weergeeft voor hostgroep "4" die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Problemen met een tag met de naam "scope" die waarden bevat zoals "performance" of "availability", of "capacity".
 • Problemen met de volgende zwaartes: "Waarschuwing", "Gemiddeld", "Hoog", "Ramp".

Daarnaast configureer de widget om tags en operationele gegevens te tonen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "problems",
                "name": "Problemen",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.0",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.0",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.0",
                    "value": "performance"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.1",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.1",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.1",
                    "value": "availability"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.2",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.2",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.2",
                    "value": "capacity"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 5
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_tags",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_opdata",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook