4 Nieuwe trigger

Overzicht

In deze sectie leert u hoe u een trigger opzet.

Items verzamelen alleen gegevens. Om binnenkomende gegevens automatisch te evalueren, moeten we triggers definiëren. Een trigger bevat een expressie die een drempelwaarde definieert voor wat een acceptabel niveau is voor de gegevens.

Als dat niveau wordt overschreden door de binnenkomende gegevens, zal een trigger "afgaan" of in de 'Probleem'-toestand gaan - waardoor we weten dat er iets is gebeurd dat mogelijk aandacht vereist. Als het niveau weer acceptabel is, keert de trigger terug naar de 'Ok'-toestand.

Trigger toevoegen

Om een trigger te configureren voor ons item, ga naar Gegevensverzameling → Hosts, zoek 'Nieuwe host' en klik op Triggers ernaast en vervolgens op Trigger maken. Dit presenteert ons met een formulier voor het definiëren van een trigger.

Voor onze trigger is de essentiële informatie die hier moet worden ingevoerd:

Naam

  • Voer CPU-belasting te hoog op 'Nieuwe host' gedurende 3 minuten in als de waarde. Dit zal de trigger-naam weergeven in lijsten en elders.

Uitdrukking

  • Voer in: avg(/Nieuwe host/system.cpu.load,3m)>2

Dit is de trigger-uitdrukking. Zorg ervoor dat de uitdrukking correct wordt ingevoerd, tot aan het laatste symbool. De item-sleutel hier (system.cpu.load) wordt gebruikt om naar het item te verwijzen. Deze specifieke uitdrukking zegt in feite dat de drempelwaarde wordt overschreden wanneer de gemiddelde CPU-belastingswaarde gedurende 3 minuten hoger is dan 2. U kunt meer leren over de syntax van trigger-uitdrukkingen.

Als u klaar bent, klik op Toevoegen. De nieuwe trigger moet verschijnen in de triggerlijst.

Weergeven van triggerstatus

Met een gedefinieerde trigger wilt u mogelijk de status ervan bekijken.

Als de CPU-belasting de drempel heeft overschreden die u heeft gedefinieerd in de trigger, wordt het probleem weergegeven in Monitoring → Problemen.

Het knipperen in de statuskolom geeft een recente verandering in de triggertoestand aan, een verandering die zich heeft voorgedaan in de afgelopen 30 minuten.