dhost.get

Beschrijving

integer/array dhost.get(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om ontdekte hosts op te halen op basis van de opgegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
dhostids string/array Geef alleen ontdekte hosts terug met de opgegeven IDs.
druleids string/array Geef alleen ontdekte hosts terug die zijn aangemaakt door de opgegeven ontdekkingsregels.
dserviceids string/array Geef alleen ontdekte hosts terug die de opgegeven services uitvoeren.
selectDRules query Geef een eigenschap drules terug met een reeks ontdekkingsregels die de host hebben gedetecteerd.
selectDServices query Geef een eigenschap dservices terug met de ontdekte services die op de host worden uitgevoerd.

Ondersteunt count.
limitSelects integer Beperkt het aantal records dat wordt geretourneerd door subselecties.

Geldt voor de volgende subselecties:
selectDServices - resultaten worden gesorteerd op dserviceid.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: dhostid, druleid.
countOutput boolean Deze parameters, die gemeenschappelijk zijn voor alle get-methoden, worden in detail beschreven in de referentie-toelichting.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Teruggegeven waarden

(integer/array) Geeft ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de parameter countOutput is gebruikt.

Voorbeelden

Opvragen van ontdekte hosts via ontdekkingsregel

Haal alle hosts en de ontdekte services die ze uitvoeren op die zijn gedetecteerd door ontdekkingsregel "4".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dhost.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectDServices": "extend",
        "druleids": "4"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "dservices": [
            {
              "dserviceid": "1",
              "dhostid": "1",
              "type": "4",
              "key_": "",
              "value": "",
              "port": "80",
              "status": "0",
              "lastup": "1337697227",
              "lastdown": "0",
              "dcheckid": "5",
              "ip": "192.168.1.1",
              "dns": "station.company.lan"
            }
          ],
          "dhostid": "1",
          "druleid": "4",
          "status": "0",
          "lastup": "1337697227",
          "lastdown": "0"
        },
        {
          "dservices": [
            {
              "dserviceid": "2",
              "dhostid": "2",
              "type": "4",
              "key_": "",
              "value": "",
              "port": "80",
              "status": "0",
              "lastup": "1337697234",
              "lastdown": "0",
              "dcheckid": "5",
              "ip": "192.168.1.4",
              "dns": "john.company.lan"
            }
          ],
          "dhostid": "2",
          "druleid": "4",
          "status": "0",
          "lastup": "1337697234",
          "lastdown": "0"
        },
        {
          "dservices": [
            {
              "dserviceid": "3",
              "dhostid": "3",
              "type": "4",
              "key_": "",
              "value": "",
              "port": "80",
              "status": "0",
              "lastup": "1337697234",
              "lastdown": "0",
              "dcheckid": "5",
              "ip": "192.168.1.26",
              "dns": "printer.company.lan"
            }
          ],
          "dhostid": "3",
          "druleid": "4",
          "status": "0",
          "lastup": "1337697234",
          "lastdown": "0"
        },
        {
          "dservices": [
            {
              "dserviceid": "4",
              "dhostid": "4",
              "type": "4",
              "key_": "",
              "value": "",
              "port": "80",
              "status": "0",
              "lastup": "1337697234",
              "lastdown": "0",
              "dcheckid": "5",
              "ip": "192.168.1.7",
              "dns": "mail.company.lan"
            }
          ],
          "dhostid": "4",
          "druleid": "4",
          "status": "0",
          "lastup": "1337697234",
          "lastdown": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CDHost::get() in ui/include/classes/api/services/CDHost.php.