This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

12 Item waarde

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigenschapswaarden voor de respectievelijke veldobjecten van dashboardwidgets stellen in staat om de Itemwaarde widget te configureren in de methoden dashboard.create en dashboard.update.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de Itemwaarde widget.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - (standaard) 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - 15 minuten.
Item 4 itemid ID van Item.

Gedrag van de parameter:
- vereist
Tonen 0 show 1 - Beschrijving;
2 - Waarde;
3 - Tijd;
4 - Veranderingsindicator.

Standaard: 1, 2, 3, 4 (allemaal ingeschakeld).

Opmerking: Om meerdere waarden te configureren, maak een veldobject voor dashboardwidget aan voor elke waarde.
Hostselectie inschakelen 0 dynamic 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Geavanceerde configuratie 0 adv_conf 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.

Geavanceerde configuratie

De volgende parameters worden ondersteund als Geavanceerde configuratie is ingesteld op "Ingeschakeld".

Het nummer in de eigenschapsnaam van Thresholds (bijv. thresholds.color.0) verwijst naar de positie van de drempel in een lijst, gesorteerd in oplopende volgorde. Als drempels echter in een andere volgorde zijn geconfigureerd, worden de waarden gesorteerd in oplopende volgorde na het bijwerken van de widgetconfiguratie in de Zabbix-frontend (bijv. "threshold.threshold.0":"5""threshold.threshold.0":"1"; "threshold.threshold.1":"1""threshold.threshold.1": "5").

Parameter type naam waarde
Achtergrondkleur 1 bg_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Drempels
Kleur 1 thresholds.color.0 Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).
Drempel 1 thresholds.threshold.0 Elke tekenreekswaarde.
Beschrijving

De volgende parameters worden ondersteund als Geavanceerde configuratie is ingesteld op "Ingeschakeld" en Tonen is ingesteld op "Beschrijving".

Parameter type naam waarde
Beschrijving 1 description Elke tekenreekswaarde, inclusief macro's.
Ondersteunde macro's: {HOST.*}, {ITEM.*}, {INVENTORY.*}, Gebruikersmacro's.

Standaard: {ITEM.NAME}.
Horizontale positie 0 desc_h_pos 0 - Links;
1 - (standaard) Midden;
2 - Rechts.

Twee of meer elementen (Beschrijving, Waarde, Tijd) kunnen niet dezelfde Horizontale positie en Verticale positie delen.
Verticale positie 0 desc_v_pos 0 - Boven;
1 - Midden;
2 - (standaard) Onderaan.

Twee of meer elementen (Beschrijving, Waarde, Tijd) kunnen niet dezelfde Horizontale positie en Verticale positie delen.
Grootte 0 desc_size Geldige waarden variëren van 1 tot 100.

Standaard: 15.
Vet 0 desc_bold 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Kleur 1 desc_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Waarde

De volgende parameters worden ondersteund als Geavanceerde configuratie is ingesteld op "Ingeschakeld" en Tonen is ingesteld op "Waarde".

Parameter type naam waarde
Decimalen
Decimalen 0 decimal_places Geldige waarden variëren van 1 tot 10.

Standaard: 2.
Grootte 0 decimal_size Geldige waarden variëren van 1 tot 100.

Standaard: 35.
Positie
Horizontale positie 0 value_h_pos 0 - Links;
1 - (standaard) Midden;
2 - Rechts.

Twee of meer elementen (Beschrijving, Waarde, Tijd) kunnen niet dezelfde Horizontale positie en Verticale positie delen.
Verticale positie 0 value_v_pos 0 - Boven;
1 - (standaard) Midden;
2 - Onderaan.

Twee of meer elementen (Beschrijving, Waarde, Tijd) kunnen niet dezelfde Horizontale positie en Verticale positie delen.
Grootte 0 value_size Geldige waarden variëren van 1 tot 100.

Standaard: 45.
Vet 0 value_bold 0 - Uitgeschakeld;
1 - (standaard) Ingeschakeld.
Kleur 1 value_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Eenheden
Eenheden (checkbox) 0 units_show 0 - Uitgeschakeld;
1 - (standaard) Ingeschakeld.
Eenheden (waarde) 1 units Elke tekenreekswaarde.
Positie 0 units_pos 0 - Voor waarde;
1 - Boven waarde;
2 - (standaard) Na waarde;
3 - Onder waarde.
Grootte 0 units_size Geldige waarden variëren van 1 tot 100.

Standaard: 35.
Vet 0 units_bold 0 - Uitgeschakeld;
1 - (standaard) Ingeschakeld.
Kleur 1 units_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Tijd

De volgende parameters worden ondersteund als Geavanceerde configuratie is ingesteld op "Ingeschakeld" en Tonen is ingesteld op "Tijd".

Parameter type naam waarde
Horizontale positie 0 time_h_pos 0 - Links;
1 - (standaard) Midden;
2 - Rechts.

Twee of meer elementen (Beschrijving, Waarde, Tijd) kunnen niet dezelfde Horizontale positie en Verticale positie delen.
Verticale positie 0 time_v_pos 0 - (standaard) Boven;
1 - Midden;
2 - Onderaan.

Twee of meer elementen (Beschrijving, Waarde, Tijd) kunnen niet dezelfde Horizontale positie en Verticale positie delen.
Grootte 0 time_size Geldige waarden variëren van 1 tot 100.

Standaard: 15.
Vet 0 time_bold 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Kleur 1 time_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Veranderingsindicator

De volgende parameters worden ondersteund als Geavanceerde configuratie is ingesteld op "Ingeschakeld" en Tonen is ingesteld op "Veranderingsindicator".

Parameter type naam waarde
Kleur veranderingsindicator omhoog ↑ 1 up_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Kleur veranderingsindicator omlaag ↓ 1 down_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Kleur veranderingsindicator omhoog en omlaag ↕ 1 updown_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel alleen de configuratie van de veldobjecten van het dashboardwidget te beschrijven voor de Itemwaarde widget. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Het configureren van een Itemwaarde widget

Configureer een Itemwaarde widget die de itemwaarde weergeeft voor het item "42266" (beschikbaarheid van Zabbix-agent). Daarnaast pas je visueel de widget aan met meerdere geavanceerde opties, waaronder een dynamische achtergrondkleur die verandert op basis van de beschikbaarheidsstatus van de Zabbix-agent.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "item",
                "name": "Itemwaarde",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 4,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "itemid",
                    "value": 42266
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "adv_conf",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "description",
                    "value": "Agentstatus"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "desc_h_pos",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "desc_v_pos",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "desc_bold",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "desc_color",
                    "value": "F06291"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "value_h_pos",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "value_size",
                    "value": 25
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "value_color",
                    "value": "FFFF00"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "units_show",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "time_h_pos",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "time_v_pos",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "time_size",
                    "value": 10
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "time_bold",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "time_color",
                    "value": "9FA8DA"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.color.0",
                    "value": "E1E1E1"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.threshold.0",
                    "value": "0"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.color.1",
                    "value": "D1C4E9"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.threshold.1",
                    "value": "1"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook