actie.update

Beschrijving

object action.update(object/array acties)

Met deze methode kunnen bestaande acties worden bijgewerkt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Actie-eigenschappen die moeten worden bijgewerkt.

De eigenschap actionid moet worden gedefinieerd voor elke actie, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, alle andere blijven ongewijzigd.

Naast de standaard actie-eigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
filter object Actiefilter filter object om het huidige filter te vervangen.
operations array Actie bewerkingen om bestaande bewerkingen te vervangen.
recovery_operations array Actie herstelbewerkingen om bestaande herstelbewerkingen te vervangen.

Gedrag van de parameter:
- ondersteund als eventsource van actieobject is ingesteld op "gebeurtenis gemaakt door een trigger", "interne gebeurtenis" of "gebeurtenis gemaakt bij statusupdate van service"
update_operations array Actie bijgewerkte bewerkingen om bestaande bijgewerkte bewerkingen te vervangen.

Gedrag van de parameter:
- ondersteund als eventsource van actieobject is ingesteld op "gebeurtenis gemaakt door een trigger" of "gebeurtenis gemaakt bij statusupdate van service"

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte acties bevat onder de eigenschap actionids.

Voorbeelden

actie uitschakelen

Schakel een actie uit, dat wil zeggen, stel de status ervan in op "1".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.update",
      "params": {
        "actionid": "2",
        "status": "1"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CAction::update() in ui/include/classes/api/services/CAction.php.