This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

24 Web monitoring

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigenschapswaarden voor de respectievelijke objecten van veldwidgets van het dashboard stellen je in staat om de Webmonitoring widget te configureren in de dashboard.create en dashboard.update methoden.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de Web monitoring widget.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - (standaard) 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - 15 minuten.
Hostgroepen 2 groupids ID van hostgroep.

Opmerking: Om meerdere hostgroepen te configureren, maak voor elke hostgroep een dashboard-widgetveldobject aan.
Hostgroepen uitsluiten 2 exclude_groupids ID van hostgroep.

Opmerking: Om meerdere hostgroepen uit te sluiten, maak voor elke hostgroep een dashboard-widgetveldobject aan.
Hosts 3 hostids ID van Host.

Opmerking: Om meerdere hosts te configureren, maak voor elke host een dashboard-widgetveldobject aan. Voor meerdere hosts moet de parameter Hostgroepen ofwel helemaal niet geconfigureerd zijn, of geconfigureerd zijn met ten minste één hostgroep waartoe de geconfigureerde hosts behoren.
Tags (het getal in de eigenschapsnaam (bijv. tags.tag.0) verwijst naar de tagvolgorde in de tag-evaluatielijst)
Evaluatietype 0 evaltype 0 - (standaard) En/Of;
2 - Of.
Tagnaam 1 tags.tag.0 Willekeurige tekenreekswaarde.

Gedrag van de parameter:
- verplicht bij configuratie van Tags
Operator 0 tags.operator.0 0 - Bevat;
1 - Is gelijk aan;
2 - Bevat niet;
3 - Is niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.

Gedrag van de parameter:
- verplicht bij configuratie van Tags
Tagwaarde 1 tags.value.0 Willekeurige tekenreekswaarde.

Gedrag van de parameter:
- verplicht bij configuratie van Tags
Hosts weergeven in onderhoud 0 maintenance 0 - Uitgeschakeld;
1 - (standaard) Ingeschakeld.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel enkel de configuratie te beschrijven van de veldobjecten van het dashboardwidget voor het Webmonitoring-widget. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuratie van een Web monitoring widget

Configureer een Web monitoring widget die een statusoverzicht weergeeft van de actieve webmonitoringscenario's voor hostgroep "4".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "web",
                "name": "Web monitoring",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 6,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 4
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook