connector.delete

Beschrijving

object connector.delete(array connectorids)

Deze methode maakt het mogelijk om connectorvermeldingen te verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de connectors die verwijderd moeten worden.

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de verwijderde connectors onder de eigenschap connectorids.

Voorbeelden

Meerdere connectors verwijderen

Verwijder twee connectorvermeldingen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "connector.delete",
      "params": [
        3,
        5
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "connectorids": [
          "3",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CConnector::delete() in ui/include/classes/api/services/CConnector.php.