12 Upgrade-notities voor 6.4.2

HTML-ondersteuning in Geomap-attributie verwijderd

De attributietekst voor de Geomap-dashboardwidget kan nu alleen platte tekst bevatten; HTML-ondersteuning is verwijderd. Als dit veld al HTML bevat, wordt het na de upgrade weergegeven als platte tekst.

In Geografische kaarten instellingen in het gedeelte Beheer → Algemeen is het veld Attributie nu alleen zichtbaar wanneer Tile provider is ingesteld op Andere.