Estructura del fitxer del mòdul

Tot el codi relacionat amb un mòdul s'emmagatzema només al directori de mòduls de la vostra instal·lació de Zabbix (per exemple, zabbix/ui/modules/).

Arbre de l'arxiu del mòdul

example_module_directory/     (obligatori)
     manifest.json          (obligatori) Definició de l'acció i metadades.
     Module.php                 Engegada del mòdul i gestió dels esdeveniments.
     actions/                  Arxius de control d'acció.
       SomethingView.php
       SomethingCreate.php
       SomethingDelete.php
       data_export/
         ExportAsXml.php
         ExportAsExcel.php
     views/                   Arxius de vista.
       example.something.view.php
       example.something.delete.php
     assets/                   Qualsevol arxiu addicional a emprar a les vistes. S'ha d'especificar a manifest.json.
       js/                   Arxius de JavaScript emprats a les vistes.
         example.something.view.js.php
       css/                  Arxius CSS emprats a les vistes.
         example.something.css
        image.png               Imatges emprades a les vistes.
        example.something.file         Qualsevol arxiu per emprar a les vistes.

Redacció d'un mòdul

Un procés d'escriptura d'un mòdul d'exemple consta de les passes següents (si són disponibles, feu clic al nom del fitxer o de la carpeta per veure detalls addicionals sobre la passa):

 1. Creeu un directori nou per al mòdul dins de zabbix/ui/modules/.
 2. Afegiu el fitxer manifest.json amb metadades del mòdul.
 3. Creeu la carpeta de vistes i definiu una o més vistes de mòduls.
 4. Creeu la carpeta d'accions i definiu una o més accions de mòdul.
 5. Creeu un fitxer Module.php (o Widget.php per als ginys del tauler) i definiu les regles d'inicialització i de gestió d'esdeveniments.
 6. Creeu la carpeta d'actius per als fitxers JavaScript (poseu-los a assets/js), estils CSS (poseu-los a assets/css) o qualsevol altre fitxer addicional.
 7. Assegureu-vos d'especificar les vistes, les accions i els fitxers de recursos necessaris al manifest.json.
 8. Registreu el mòdul a la interfície Zabbix i comenceu a emprar-lo.

Podeu registrar i habilitar un mòdul tan aviat com creeu el fitxer manifest.json. Un cop habilitat el mòdul, podeu tot seguit previsualitzar tots els canvis fets als fitxers del mòdul actualitzant la interfície Zabbix.