Zabbix-handleiding

Welkom bij de gebruikershandleiding voor Zabbix-software. Deze pagina's zijn gemaakt om gebruikers te helpen hun monitoring taken met Zabbix succesvol te beheren, van de eenvoudige tot de meer complexe.

Zabbix-documentatie wordt NIET gedistribueerd onder een GPL-licentie. Gebruiken van Zabbix-documentatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

U mag een gedrukt exemplaar van deze documentatie uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik. Conversie naar andere formaten is toegestaan zolang de feitelijke inhoud wordt op geen enkele manier gewijzigd of bewerkt. Jij zult deze documentatie in geen enkele vorm of op enige andere manier publiceren of verspreiden media, behalve als u de documentatie op een vergelijkbare manier verspreidt hoe Zabbix het verspreidt (dat wil zeggen, elektronisch om te downloaden) op een Zabbix-website) of op een USB of soortgelijk medium, mits echter dat de documentatie samen met de software wordt verspreid op hetzelfde medium. Elk ander gebruik, zoals verspreiding van gedrukte kopieën of gebruik van deze documentatie, geheel of gedeeltelijk, in een andere publicatie, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van Zabbix. Zabbix behoudt zich alle rechten hiervoor voor documentatie die hierboven niet uitdrukkelijk is verleend.