action.update

Descripció

object action.update(object/array actions)

Aquest mètode permet actualitzar les accions.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de l'acció que s'actualitzaran.

La propietat actionid s'ha de definir per a cada acció; les altres propietats són opcionals. Només les propietats facilitades s'actualitzaran, les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats d'acció per defecte, el mètode accepta els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
filter objecte Action filter objecte per a substituir el filtre actual.
operations taula Acció operacions per a substituir les operacions existents.
recovery_operations array Acció operacions de recuperació per a substituir les operacions de recuperació existents.

Comportament del paràmetre:
- admès si eventsource' d'[objecte d'acció](/manual/api/reference/action/object #action) s'estableix a "esdeveniment creat per un trigger", "esdeveniment intern" o "esdeveniment creat a l'actualització de l'estat del servei"|| |update\_operations|array|Acció [operacions d'actualització](/manual/api/reference/action/object#action_update_operation) per a substituir les operacions d'actualització existents.

[Comportament del paràmetre](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):
- *admès* si
eventsource' d'objecte acció s'estableix a "esdeveniment creat per un trigger" o "esdeveniment creat a l'actualització de l'estat del servei"

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs de les accions actualitzades sota la propietat actionids.

Exemples

Desactivar una acció

Desactivar accions; és a dir: establir el seu estat a "1".

Consulta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.update",
      "params": {
        "actionid": "2",
        "status": "1"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CAction::update() in ui/include/classes/api/services/CAction.php.