Table of Contents

> Objecte alerta

Els següents objectes són relacionats amb l'API alert.

Alerta

Les alertes es creen pel servidor de Zabbix i no es poden modificar per mitjà de l'API.

L'objecte alerta conté informació sobre en quines condicions certes accions s'han executat correctament. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
alertid string ID de l'alerta.
actionid string ID de l'acció que ja generat l'alerta.
alerttype integer Tipus d'alerta.

Valors possibles:
0 - missatge;
1 - comanda remota.
clock timestamp Moment en que es va generar l'alerta.
error string text d'error si hi ha problemes enviant un missatge o executant una comanda.
esc_step integer Passa d'escalada de l'acció on es va generar l'alerta.
eventid string ID de l'esdeveniment que ha disparat el trigger de l'acció.
mediatypeid string ID del tipus de mitjà que s'ha emprat per enviar el missatge.
message text Missatge de text.

Comportament de la propietat:
- admès si alerttype s'estableix a "missatge"
retries integer Nombre de vegades que el Zabbix ha provat d'enviar el missatge.
sendto string Adreça, nom d'usuari o algun altre identificador del destinatari.

Comportament de la propietat:
- admès si alerttype s'estableix a "missatge"
status integer Estat que indica si l'operació d'acció s'ha executat correctament..

Els valors possibles dels missatges d'alerta són:
0 - missatge no enviat.
1 - missatge enviat.
2 - ha fallat després de provar-ho diversos cops.
3 - la nova alerta encara no ha estat processada pel gestor d'alertes.

Valors possibles per les comandes d'alertes:
0 - comanda no executada.
1 - comanda executada.
2 - s'ha provat d'executar la comanda a l'agent de Zabbix, però aquest no era pas disponible.
subject string Assumpte del missatge.

Comportament de la propietat:
- admès si alerttype s'estableix a "missatge"
userid string ID de l'usuari on s'ha enviat el missatge.
p_eventid string ID de l'esdeveniment del problema, qui ha generat l'alerta.
acknowledgeid string ID de reconeixement, qui ha generat l'alerta.