autoregistration.get

Descripció

object autoregistration.get(object parameters)

El mètode permet recuperar els objectes d'autoregistre segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible només per a usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint la sortida esperada.

El mètode accepta només un paràmetre.

Paràmetre Tipus Descripció
output query Aquest paràmetre és comú per a tots els mètodes get descrits al comentari de referència.

Valors de retorn

(object) Retorna l'objecte d'autoregistre.

Exemples

Petició:

{
     "jsonrpc": "2.0",
      "method": "autoregistration.get",
      "params": {
        "output": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tls_accept": "3"
      },
      "id": 1
    }

Font

CAutoregistration::get() in ui/include/classes/api/services/CAutoregistration.php.