This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Sidebar

> LLD-regelobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de discoveryrule API.

LLD rule

The low-level discovery rule object has the following properties.

Property Type Description
itemid string (readonly) ID of the LLD rule.
delay
(required)
string Update interval of the LLD rule. Accepts seconds or time unit with suffix and with or without one or more custom intervals that consist of either flexible intervals and scheduling intervals as serialized strings. Also accepts user macros. Flexible intervals could be written as two macros separated by a forward slash. Intervals are separated by a semicolon.

Optional for Zabbix trapper, dependent items and for Zabbix agent (active) with mqtt.get key.
hostid
(required)
string ID of the host that the LLD rule belongs to.
interfaceid
(required)
string ID of the LLD rule's host interface. Used only for host LLD rules.

Optional for Zabbix agent (active), Zabbix internal, Zabbix trapper and database monitor LLD rules.
key_
(required)
string LLD rule key.
name
(required)
string Name of the LLD rule.
type
(required)
integer Type of the LLD rule.

Possible values:
0 - Zabbix agent;
2 - Zabbix trapper;
3 - simple check;
5 - Zabbix internal;
7 - Zabbix agent (active);
10 - external check;
11 - database monitor;
12 - IPMI agent;
13 - SSH agent;
14 - TELNET agent;
16 - JMX agent;
18 - Dependent item;
19 - HTTP agent;
20 - SNMP agent;
21 - Script.
url
(required)
string URL string, required for HTTP agent LLD rule. Supports user macros, {HOST.IP}, {HOST.CONN}, {HOST.DNS}, {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {ITEM.ID}, {ITEM.KEY}.
allow_traps integer HTTP agent LLD rule field. Allow to populate value as in trapper item type also.

0 - (default) Do not allow to accept incoming data.
1 - Allow to accept incoming data.
authtype integer Used only by SSH agent or HTTP agent LLD rules.

SSH agent authentication method possible values:
0 - (default) password;
1 - public key.

HTTP agent authentication method possible values:
0 - (default) none
1 - basic
2 - NTLM
description string Description of the LLD rule.
error string (readonly) Error text if there are problems updating the LLD rule.
follow_redirects integer HTTP agent LLD rule field. Follow response redirects while pooling data.

0 - Do not follow redirects.
1 - (default) Follow redirects.
headers object HTTP agent LLD rule field. Object with HTTP(S) request headers, where header name is used as key and header value as value.

Example:
{ "User-Agent": "Zabbix" }
http_proxy string HTTP agent LLD rule field. HTTP(S) proxy connection string.
ipmi_sensor string IPMI sensor. Used only by IPMI LLD rules.
jmx_endpoint string JMX agent custom connection string.

Default value:
service:jmx:rmi:///jndi/rmi://{HOST.CONN}:{HOST.PORT}/jmxrmi
lifetime string Time period after which items that are no longer discovered will be deleted. Accepts seconds, time unit with suffix and user macro.

Default: 30d.
master_itemid integer Master item ID.
Recursion up to 3 dependent items and maximum count of dependent items equal to 999 are allowed.
Discovery rule cannot be master item for another discovery rule.

Required for Dependent item.
output_format integer HTTP agent LLD rule field. Should response be converted to JSON.

0 - (default) Store raw.
1 - Convert to JSON.
params string Additional parameters depending on the type of the LLD rule:
- executed script for SSH and Telnet LLD rules;
- SQL query for database monitor LLD rules;
- formula for calculated LLD rules.
parameters array Additional parameters for script type LLD rule. Array of objects with 'name' and 'value' properties, where name must be unique.
password string Password for authentication. Used by simple check, SSH, Telnet, database monitor, JMX and HTTP agent LLD rules.
post_type integer HTTP agent LLD rule field. Type of post data body stored in posts property.

0 - (default) Raw data.
2 - JSON data.
3 - XML data.
posts string HTTP agent LLD rule field. HTTP(S) request body data. Used with post_type.
privatekey string Name of the private key file.
publickey string Name of the public key file.
query_fields array HTTP agent LLD rule field. Query parameters. Array of objects with 'key':'value' pairs, where value can be empty string.
request_method integer HTTP agent LLD rule field. Type of request method.

0 - (default) GET
1 - POST
2 - PUT
3 - HEAD
retrieve_mode integer HTTP agent LLD rule field. What part of response should be stored.

0 - (default) Body.
1 - Headers.
2 - Both body and headers will be stored.

For request_method HEAD only 1 is allowed value.
snmp_oid string SNMP OID.
ssl_cert_file string HTTP agent LLD rule field. Public SSL Key file path.
ssl_key_file string HTTP agent LLD rule field. Private SSL Key file path.
ssl_key_password string HTTP agent LLD rule field. Password for SSL Key file.
state integer (readonly) State of the LLD rule.

Possible values:
0 - (default) normal;
1 - not supported.
status integer Status of the LLD rule.

Possible values:
0 - (default) enabled LLD rule;
1 - disabled LLD rule.
status_codes string HTTP agent LLD rule field. Ranges of required HTTP status codes separated by commas. Also supports user macros as part of comma separated list.

Example: 200,200-{$M},{$M},200-400
templateid string (readonly) ID of the parent template LLD rule.
timeout string Item data polling request timeout. Used for HTTP agent and script LLD rules. Supports user macros.

default: 3s
maximum value: 60s
trapper_hosts string Allowed hosts. Used by trapper LLD rules or HTTP agent LLD rules.
username string Username for authentication. Used by simple check, SSH, Telnet, database monitor, JMX and HTTP agent LLD rules.

Required by SSH and Telnet LLD rules.
uuid string Universal unique identifier, used for linking imported LLD rules to already existing ones. Used only for LLD rules on templates. Auto-generated, if not given.

For update operations this field is readonly.
verify_host integer HTTP agent LLD rule field. Validate host name in URL is in Common Name field or a Subject Alternate Name field of host certificate.

0 - (default) Do not validate.
1 - Validate.
verify_peer integer HTTP agent LLD rule field. Validate is host certificate authentic.

0 - (default) Do not validate.
1 - Validate.

LLD-regelfilter

Het LLD-regelfilterobject definieert een set voorwaarden die kunnen worden gebruikt om ontdekte objecten te filteren. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
voorwaarden
(vereist)
array Set van filtervoorwaarden om te gebruiken voor het filteren van resultaten.
evaltype
(vereist)
geheel getal Filterconditie-evaluatiemethode.

Mogelijke waarden:
0 - en/of;
1 - en;
2 - of;
3 - aangepaste expressie.
eval_formula string (alleen-lezen) Gegenereerde expressie die zal worden gebruikt voor het evalueren van filtervoorwaarden. De expressie bevat ID's die verwijzen naar specifieke filtervoorwaarden door middel van de formulaid. De waarde van eval_formula is gelijk aan de waarde van formule voor filters met een aangepaste expressie.
formula string Door de gebruiker gedefinieerde expressie die moet worden gebruikt voor het evalueren van voorwaarden van filters met een aangepaste expressie. De expressie moet ID's bevatten die verwijzen naar specifieke filtervoorwaarden door middel van de formulaid. De ID's die in de expressie worden gebruikt, moeten exact overeenkomen met de ID's die zijn gedefinieerd in de filtervoorwaarden: geen enkele voorwaarde mag ongebruikt blijven of worden weggelaten.

Vereist voor aangepaste expressiefilters.

LLD-regel filtervoorwaarde

Het LLD-regelfiltervoorwaardeobject definieert een afzonderlijke controle die moet worden uitgevoerd op de waarde van een LLD-macro. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
macro
(vereist)
string LLD-macro om de controle uit te voeren.
waarde
(verplicht)
string Waarde om mee te vergelijken.
formulaid string Willekeurige unieke ID die wordt gebruikt om te verwijzen naar de voorwaarde vanuit een aangepaste expressie. Mag alleen hoofdletters bevatten. De ID moet door de gebruiker worden gedefinieerd bij het wijzigen van filtervoorwaarden, maar wordt opnieuw gegenereerd wanneer ze daarna worden aangevraagd.
operator geheel getal Condition-operator.

Mogelijke waarden:
8 - (standaard) komt overeen met reguliere expressie;
9 - komt niet overeen met reguliere expressie;
12 - bestaat;< br>13 - bestaat niet.

Om beter te begrijpen hoe u filters kunt gebruiken met verschillende soorten uitdrukkingen, zie voorbeelden op de discoveryrule.get en discoveryrule.create methode Pagina's.

LLD-macropad

Het LLD-macropad heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
lld_macro
(vereist)
string LLD-macro.
path
(verplicht)
string Selector voor waarde die wordt toegewezen aan corresponderende macro.

Voorverwerking van LLD-regels

Het object voor voorverwerking van de LLD-regel heeft de volgende eigenschappen.

Property Type Beschrijving
type
(vereist)
geheel getal Het type voorbewerkingsoptie.

Mogelijke waarden:
5 - Overeenstemming met reguliere expressies;
11 - XML XPath;
12 - JSONPath;
15 - Komt niet overeen met reguliere expressie;
16 - Controleer op fouten in JSON;
17 - Controleer op fouten in XML;
20 - Verwijder ongewijzigd met hartslag;
23 - Prometheus naar JSON;
24 - CSV naar JSON;
25 - Vervang;
27 - XML naar JSON.
params
(verplicht)
string Aanvullende parameters gebruikt door voorbewerkingsoptie. Meerdere parameters worden gescheiden door een LF-teken (\n).
error_handler
(vereist)
integer Actietype gebruikt in geval van mislukte voorverwerkingsstap.

Mogelijke waarden:
0 - Foutbericht is ingesteld door Zabbix-server;< br>1 - Waarde negeren;
2 - Aangepaste waarde instellen;
3 - Aangepaste foutmelding instellen.
error_handler_params
(vereist)
string Fouthandler parameters. Gebruikt met error_handler.

Moet leeg zijn als error_handler 0 of 1 is.
Kan leeg zijn als error_handler 2 is.
Kan niet leeg zijn als error_handler is 3.

De volgende parameters en fout afhandelaars worden voor elk ondersteund: soort voorbewerking.

|Preprocessing type|Naam|Parameter 1|Parameter 2|Parameter 3|Ondersteunde fout-handlers| |------------------|----|-----------|-----------|- ----------|------------------------| |5|Reguliere uitdrukking|patroon1|output2|<|0, 1, 2, 3| |11|XML XPath|pad3|<|<|0, 1, 2, 3| |12|JSONPath|pad3|<|<|0, 1, 2, 3| |15|Komt niet overeen met reguliere expressie|patroon1|<|<|0, 1, 2, 3| |16|Controleer op fouten in JSON|pad3|<|<|0, 1, 2, 3| |17|Controleer op fouten in XML|pad3|<|<|0, 1, 2, 3| |20|Gooi ongewijzigd weg met hartslag|seconden4, 5, 6|<|<|<| |23|Prometheus naar JSON|patroon5, 7|<|<|0, 1, 2, 3| |24|CSV naar JSON|karakter2|karakter2|0,1|0, 1, 2, 3| |25|Vervangen|zoekreeks2|vervanging2|<|<| |27|XML naar JSON|<|<|<|0, 1, 2, 3|

1 reguliere expressie
2 tekenreeks
3 JSONPath of XML XPath
4 positief geheel getal (met ondersteuning van tijdsuffixen, bijv. 30s, 1m, 2h, 1d)
5 gebruikersmacro
6 LLD-macro
7 Prometheus-patroon volgens de syntaxis: <metrische naam>{<labelnaam>="<labelwaarde>", ...} == <waarde>. Elk Prometheus-patrooncomponent (metrisch, labelnaam, labelwaarde en metriek waarde) kan een gebruikersmacro zijn.
8 Prometheus-uitvoer volgens de syntaxis: <labelnaam>.

LLD-regel overschrijft

De LLD-regel overschrijft object definieert een set regels (filters, voorwaarden en bewerkingen) die worden gebruikt om eigenschappen van verschillende prototype-objecten. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
naam
(verplicht)
string Unieke overschrijfnaam.
step
(verplicht)
geheel getal Uniek volgnummer van de override.
stop geheel getal Stop de verwerking van volgende overschrijvingen als deze overeenkomen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) stop de verwerking van overschrijvingen niet;
1 - stop de verwerking van overschrijvingen als het filter overeenkomt.
filter object Filter overschrijven.
operaties array Bewerkingen overschrijven.

LLD-regeloverschrijvingsfilter

Het LLD-regel-override-filterobject definieert een set voorwaarden die als ze komen overeen met het gevonden object waarop de overschrijving is toegepast. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
evaltype
(vereist)
geheel getal Evaluatiemethode filtervoorwaarde overschrijven.

Mogelijke waarden:
0 - en/of;
1 - en;
2 - of;
3 - aangepaste uitdrukking.
voorwaarden
(vereist)
array Set van filtervoorwaarden voor het negeren van de gevonden objecten.
eval_formula string (alleen-lezen) Gegenereerde expressie die zal worden gebruikt voor het evalueren van override-filtervoorwaarden. De expressie bevat ID's die verwijzen naar specifieke filtervoorwaarden die worden overschreven door de formulaid'. De waarde vaneval_formulais gelijk aan de waarde vanformule` voor filters met een aangepaste expressie.
formula string Door de gebruiker gedefinieerde expressie die moet worden gebruikt voor het evalueren van voorwaarden van het overschrijven van filters met een aangepaste expressie. De expressie moet ID's bevatten die verwijzen naar specifieke filtervoorwaarden die worden overschreven door de 'formuleid'. De ID's die in de expressie worden gebruikt, moeten exact overeenkomen met de ID's die zijn gedefinieerd in de overschrijffiltervoorwaarden: geen enkele voorwaarde mag ongebruikt blijven of worden weggelaten.

Vereist voor aangepaste expressie-overschrijffilters.

LLD-regel overschrijft filtervoorwaarde

Het LLD-regel override filtervoorwaarde-object definieert een afzonderlijke controle om te presteren op de waarde van een LLD-macro. Het heeft het volgende: eigendommen:

Eigenschap Type Beschrijving
macro
(vereist)
string LLD-macro om de controle uit te voeren.
waarde
(verplicht)
string Waarde om mee te vergelijken.
formulaid string Willekeurige unieke ID die wordt gebruikt om te verwijzen naar de voorwaarde vanuit een aangepaste expressie. Mag alleen hoofdletters bevatten. De ID moet door de gebruiker worden gedefinieerd bij het wijzigen van filtervoorwaarden, maar wordt opnieuw gegenereerd wanneer ze daarna worden aangevraagd.
operator geheel getal Condition-operator.

Mogelijke waarden:
8 - (standaard) komt overeen met reguliere expressie;
9 - komt niet overeen met reguliere expressie;
12 - bestaat;< br>13 - bestaat niet.

LLD regel overschrijven operatie

De bewerking voor het negeren van de LLD-regel is een combinatie van voorwaarden en acties uitvoeren op het prototype-object. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
operationobject
(vereist)
integer Type gevonden object om de actie uit te voeren.

Mogelijke waarden:
0 - Itemprototype;
1 - Prototype triggeren;< br>2 - Graph-prototype;
3 - Host-prototype.
operator geheel getal Override condition operator.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) is gelijk aan;
1 - is niet gelijk aan;
2 - bevat;
3 - bevat niet;
8 - komt overeen;
9 - komt niet overeen.
value string Patroon dat overeenkomt met de naam van item, trigger, grafiek of hostprototype, afhankelijk van het geselecteerde object.
opstatus object Bewerkingsstatusobject overschrijven voor item-, trigger- en hostprototypeobjecten.
opdiscover object Bewerking opheffen statusobject detecteren (alle objecttypen).
opperiod object Bewerkingsperiode (update-interval) object overschrijven voor item prototype object.
ohistory object Overschrijf bewerkingsgeschiedenisobject voor item prototype object.
optrends object Bewerkingstrends-object voor item prototype-object overschrijven.
opseverity object Severity-object van bewerking overschrijven voor trigger-prototypeobject.
optag array Bewerkingstag-object overschrijven voor trigger- en hostprototype-objecten.
optemplate array Overschrijf het bewerkingssjabloonobject voor het hostprototypeobject.
opinventory object Overschrijven bewerkingsvoorraadobject voor hostprototypeobject.
LLD-regel overschrijven bewerkingsstatus

LLD-regel overschrijft de bewerkingsstatus die is ingesteld op gedetecteerd object. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
status
(vereist)
geheel getal Overschrijf de status voor het geselecteerde object.

Mogelijke waarden:
0 - Maken ingeschakeld;
1 - Maken uitgeschakeld.
LLD regel overschrijven bewerking ontdekken

LLD-regel overschrijven bewerking detectiestatus die is ingesteld op ontdekt object. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
discover
(vereist)
geheel getal Overschrijf de ontdekkingsstatus voor het geselecteerde object.

Mogelijke waarden:
0 - Ja, ga door met het ontdekken van de objecten;
1 - Nee , worden nieuwe objecten niet ontdekt en worden bestaande als verloren gemarkeerd.
LLD regel overschrijven operatieperiode

De operatieperiode voor het negeren van de LLD-regel is een update-intervalwaarde (ondersteunt aangepaste intervallen) die is ingesteld op gevonden item. Het heeft het volgende: eigendommen:

Eigenschap Type Beschrijving
vertraging
(vereist)
string Overschrijf het update-interval van het prototype van het item. Accepteert seconden of een tijdseenheid met achtervoegsel (30s,1m,2h,1d), evenals flexibele en planningsintervallen en gebruikersmacro's of LLD-macro's. Meerdere intervallen worden gescheiden door een puntkomma.
LLD-regel overschrijven bewerkingsgeschiedenis

LLD-regel overschrijft de waarde van de bewerkingsgeschiedenis die is ingesteld op ontdekt item. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
geschiedenis
(verplicht)
string Overschrijf de geschiedenis van het prototype van het item, wat een tijdseenheid is van hoe lang de geschiedenisgegevens moeten worden opgeslagen. Accepteert ook gebruikersmacro's en LLD-macro's.
LLD-regel overschrijft bewerkingstrends

LLD-regel overschrijft de waarde van bewerkingstrends die is ingesteld op gedetecteerd item. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
trends
(verplicht)
string Overschrijf de trends van het prototype van het item, wat een tijdseenheid is van hoe lang de trendgegevens moeten worden opgeslagen. Accepteert ook gebruikersmacro's en LLD-macro's.
LLD-regel heft de ernst van de bewerking op

LLD-regel overschrijft de ernstwaarde van de bewerking die is ingesteld op ontdekt trekker. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
severity
(vereist)
integer De ernst van het trigger-prototype overschrijven.

Mogelijke waarden zijn: 0 - (standaard) niet geclassificeerd;
1 - informatie;< br>2 - waarschuwing;
3 - gemiddeld;
4 - hoog;
5 - ramp.
LLD regel overschrijven bewerkingstag

LLD regel overschrijven operatie tag object bevat tag naam en waarde die zijn ingesteld op ontdekt object. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
tag
(verplicht)
string Nieuwe tagnaam.
value string Nieuwe tagwaarde.
LLD regel overschrijven bewerkingssjabloon

LLD-regel overschrijft bewerkingssjabloonobject dat is gekoppeld aan ontdekte host. Het heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
templateid
(vereist)
string Overschrijf de sjabloon van aan de host-prototype gekoppelde sjablonen.
LLD-regel overschrijven bewerkingsinventaris

LLD-regel overschrijft de waarde van de bewerkings inventory die is ingesteld op gastheer ontdekt. Het heeft de volgende eigenschappen:

Property Type Beschrijving
inventory_mode
(vereist)
integer Overschrijf de inventarismodus van het hostprototype.

Mogelijke waarden zijn:
-1 - uitgeschakeld;
0 - (standaard ) handmatig;
1 - automatisch.