> Objecte historial

Els objectes següents són vinculats a l'APIhistory.

Els objectes d'històric difereixen segons el tipus d'informació de l'element. Es creen pel servidor Zabbix i no poden pas ésser modificats per via de l'API.

Històric de flotants

L'objecte d'històric flotant té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
clock timestamp Hora en que el valor s'ha rebut.
itemid string ID de l'element associat.
ns integer Nanosegons de quan es va rebre el valor.
value float Valor rebut.

Històric d'enters

L'objecte d'històric enter té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
clock timestamp Hora en que el valor s'ha rebut.
itemid string ID de l'element associat.
ns integer Nanosegons de quan es va rebre el valor.
value integer Valor rebut.

Històric de cadenes

L'objecte d'històric de cadena té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
clock timestamp Hora en que el valor s'ha rebut.
itemid string ID de l'element associat.
ns integer Nanosegons de quan es va rebre el valor.
value string Valor rebut.

Històric de text

L'objecte d'històric de text té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
id string ID de l'entrada a l'històric.
clock timestamp Hora en que el valor s'ha rebut.
itemid string ID de l'element associat.
ns integer Nanosegons de quan es va rebre el valor.
value text Valor rebut.

Històric dels registres

L'objecte històric de registre té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
id string ID de l'entrada d'històric.
clock timestamp Hora quan es va rebre el valor.
itemid string ID de l'element relacionat.
logeventid integer ID d'entrada al registre d'esdeveniments de Windows.
ns integer Nanosegons de quan es va rebre el valor.
severity integer Nivell d'entrada al registre d'esdeveniments de Windows.
source string Font de l'entrada al registre d'esdeveniments de Windows.
timestamp timestamp Hora d'entrada al registre d'esdeveniments de Windows.
value text Valor rebut.