host.massupdate

Descripció

object host.massupdate(object parameters)

Aquest mètode permet substituir o esborrar simultàniament els objectes associats i actualitzar les propietats sobre diversos equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els ID d'equip que cal actualitzar i les propietats que cal actualitzar.

A més de les [propietats de l'objecte equip estàndard] (objecte#host), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
hosts object/array Equips per actualitzar.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori
groups object/array Grups d'equips substituint els grups d'equips actuals als quals pertanyen els equips.

Els equips han de tindre definida la propietat groupid.
interfaces object/array Interfícies d'equip substituint les interfícies d'equip actuals als equips donats.
inventory object Les propietats d'inventari de l'equip.

El mode d'inventari de l'equip no es pot pas definir actualitzat mitjançant el paràmetre inventory; empreu inventory_mode en canvi.
macros object/array Macros d'usuari substituint les macros d'usuari actuals als equips determinats.
templates object/array Plantilles que substitueixen les plantilles enllaçades actualment als equips donats.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid definida.
templates_clear object/array Plantilles per desenllaçar i esborrar els equips donats.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels equips actualitzats sota la propietat hostids.

Exemples

Habilitar múltiples equips

Habilitar el monitoratge de dos equips; és a dir, defineix el seu estat a "0".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.massupdate",
      "params": {
        "hosts": [
          {
            "hostid": "69665"
          },
          {
            "hostid": "69666"
          }
        ],
        "status": 0
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "69665",
          "69666"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHost::massUpdate() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.