hostgroup.massadd

Descripció

object hostgroup.massadd(object parameters)

Aquest mètode permet afegir simultàniament diversos objectes relacionats a tots els grups d'equips donats.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els ID dels grups d'equips que cal actualitzar i els objectes que cal afegir a tots els grups d'equips.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups d'equips per actualitzar.

Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori
hosts object/array Equips per afegir a tots els grups d'equips.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups d'equips actualitzats sota la propietat groupids.

Exemples

Afegir equips a grups

Afegeix dos equips als grups d'equips amb IDs 5 i 6.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.massadd",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "5"
          },
          {
            "groupid": "6"
          }
        ],
        "hosts": [
          {
            "hostid": "30050"
          },
          {
            "hostid": "30001"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostGroup::massAdd() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.