hostgroup.massremove

Beschrijving

object hostgroup.massremove(objectparameters)

Met deze methode kunnen gerelateerde objecten uit meerdere hostgroepen worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters met de ID's van de hostgroepen die moeten worden bijgewerkt en de objecten die moeten worden verwijderd.

Parameter Type Beschrijving
groupids
(vereist)
string/array ID's van de hostgroepen die moeten worden bijgewerkt.
hostids string/array Hosts die moeten worden verwijderd uit alle hostgroepen.
templateids string/array Sjablonen om uit alle hostgroepen te verwijderen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte hosts bevat onder de eigenschap hostids.

Voorbeelden

Hosts verwijderen uit hostgroepen

Verwijder twee hosts uit de opgegeven hostgroepen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.massremove",
      "params": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ],
        "hostids": [
          "30050",
          "30001"
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CHostGroup::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.