hostgroup.massupdate

Descripció

object hostgroup.massupdate(object parameters)

Aquest mètode permet reemplaçar equips i plantilles per aquells especificats a diversos grups d'equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els ID dels grups d'equips i objectes a actualitzar.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups d'equips per actualitzar.
Tots els altres equips excepte els esmentats seran exclosos dels grups d'equips.
Els equips descoberts no es veuran afectats.< br>
Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori
hosts object/array Equips que substitueixen els equips actuals en grups d'equips determinats.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups d'equips actualitzats sota la propietat groupids.

Exemples

Reemplaçar equips dins un grup d'equips

Reemplaça tots els equips d'un grup d'equips per els equips triats.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.massupdate",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "6"
          }
        ],
        "hosts": [
          {
            "hostid": "30050"
          }
        ],
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "6",
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostGroup::massUpdate() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.