> Objecte prototip d'equips

Els següents objectes són relacionats amb l'API hostprototype.

Prototipus d'equip

L'objecte prototip d'equip té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
hostid string ID del prototip d'equips.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
host cadena Nom tècnic del prototip d'equips.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
- només lectura per objectes heretats
name string Nom visible del prototip d'equips.

Per defecte: valor de la propietat host.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
- només lectura per objectes heretats
status integer Estat del prototip d'equips.

Valors possibles:
0 - (per defecte) equip supervisat;
1 - equip no supervisat.
inventory_mode integer Mode d'omplerta d'inventari de l'equip.

Els valors possibles són:
-1 - (per defecte) desactivat;
0 - manual ;
1 - automàtic .
templateid string (només lectura) ID de la plantilla principal del prototip d'equips.
discover integer Estat de descobriment del prototip d'equips.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es descobriran nous equips;
1 - no es descobriran els nous equips i els existents es marcaran com a perduts.
custom_interfaces integer Font de les interfícies dels equips creats per el prototip d'equips.

Valors possibles:
0 - (per defecte) hereta les interfícies de l'equip principal;
1 - empra personalitzat interfícies de prototips d'equips.

Comportament de la propietat:
- només lectura per objectes heretats
uuid string Identificador universal únic, que s'empra per enllaçar els prototips d'equips importats amb els existents. S'empra només per a prototips d'equips en models. Es genera automàticament, si no es proporciona.

Comportament de la propietat:
- admès si el prototip d'equip pertany a una plantilla

Enllaç de grup

L'objecte d'enllaç de grup enllaça un prototip d'equips amb un grup d'equips i té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
groupid cadena ID del grup d'equips.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Prototip de grup

L'objecte defineix un grup que es crearà per a un equip descobert i té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
name cadena Nom del prototip de grup.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Etiqueta de prototip d'equip

L'objecte d'etiqueta de prototip d'equipté les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta de prototip d'equip.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value string Valor de l'etiqueta del prototip d'equip.

Interfície personalitzada

Les interfícies personalitzades s'admeten si custom_interfaces de l'objecte de prototip d'equip s'estableix per "emprar interfícies personalitzades de prototipus d'equips".

L'objecte d'interfície personalitzada té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tipus enter Tipus d'interfície.

Els valors possibles són:
1 - agent;
2 - SNMP;
3 - IPMI ;
4 - JMX.

Comportament de la propietat:
- obligatori
useip enter Indica si la connexió s'ha d'establir mitjançant IP.

Els valors possibles són:
0 - connecteu-vos amb el nom DNS de l'equip;
1 - connecteu-vos mitjançant l'adreça IP de l'equip per a aquesta interfície d'equip.

Comportament de la propietat:
- obligatori
ip cadena adreça IP emprada per la interfície.
Pot contindre macros.

Comportament de la propietat:
- obligatori si useip s'ha definit com a "connectar emprant adreça IP de l'equip"
dns cadena Nom DNS emprat per la interfície.

Pot contindre macros.

Comportament de la propietat:
- obligatori si useip s'ha definit com a "connectar emprant nom DNS de l'equip"
port cadena Nombre de port emprat per la interfície.
Pot contindre macros d'usuari i LLD.

Comportament de la propietat:
- obligatori
main enter Indica si la interfície s'empra per defecte a l'equip.
Només es pot establir una interfície d'un determinat tipus com a predeterminada en un equip.

Els valors possibles són:
0 - no per defecte;
1 - per defecte.

Comportament de la propietat:
- obligatori
details array Objecte addicional per a la interfície.

Comportament de la propietat:
- obligatori si tipus s'ha establert a "SNMP"

Detalls de la interfície personalitzada

L'objecte de detalls té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
version enter Versió de la interfície SNMP.

Els valors possibles són:
1 - SNMPv1;
2 - SNMPv2c;
3 - SNMPv3.

Comportament de la propietat:
- obligatori
bulk enter Indica si s'han d'emprar consultes SNMP massives.

Els valors possibles són:
0 - no empreu consultes massives;
1 - (per defecte ) - empreu sol·licituds massives.
community cadena Comunitat SNMP.

Comportament de la propietat:
- admès si version s'ha establert a "SNMPv1" o "SNMPv2c"
max_repetitions enter Valor de repetició màxima per peticions massives d'SNMP nadiues (GetBulkRequest-PDUs).
Emprat només per els elements discovery[] i walk[] a SNMPv2 i v3.

Per defecte: 10.
securityname cadena Nom de seguretat SNMPv3.

Comportament de la propietat:
- admès si version s'ha establert a "SNMPv3"
securitylevel enter Nivell de seguretat SNMPv3.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.

Comportament de la propietat:
- admès si version s'ha establert a "SNMPv3"
authpassphrase string Mot de pas d'autenticació SNMPv3.

Comportament de la propietat:
- admès si version s'ha establert a "SNMPv3" i securitylevel s'ha fixat a "authNoPriv" o "authPriv"
privpassphrase string Frase de pas de privadesa SNMPv3.

Comportament de la propietat:
- admès si version s'ha establert a "SNMPv3" i securitylevel s'ha fixat a "authPriv"
authprotocol integer Protocol d'autenticació SNMPv3.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) - MD5;
1 - SHA1;
2 - SHA224;
3 - SHA256;
4 - SHA384;
5 - SHA512.

Comportament de la propietat:
- admès si version s'ha establert a "SNMPv3" i securitylevel s'ha fixat a "authNoPriv" o "authPriv"
privprotocol integer Protocol de privadesa SNMPv3.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) - DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256;
4 - AES192C;
5 - AES256C.

Comportament de la propietat:
- admès si version s'ha establert a "SNMPv3" i securitylevel s'ha fixat a "authPriv"
contextname string Nom de context SNMPv3.

Comportament de la propietat:
- admès si version s'ha establert a "SNMPv3"