item.delete

Descripció

object item.delete(array itemIds)

Aquest mètode permet esborrar elements.

Els elements Web no es poden esborrar emprant l'API Zabbix.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels elements que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels elements esborrats sota la propietat itemids.

Exemples

Esborrar diversos elements

Esborra dos elements.
Els elements dependents i els prototips d'element s'esborren automàticament si s'esborra l'element principal.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.delete",
      "params": [
        "22982",
        "22986"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "22982",
          "22986"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CItem::delete() in ui/include/classes/api/services/CItem.php.