maintenance.delete

Beschrijving

object maintenance.delete(array maintenanceIds)

Met deze methode kun je onderhoudsperioden verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Admin en Super admin. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(array) IDs van de onderhoudsperioden die moeten worden verwijderd.

Teruggegeven waarden

(object) Geeft een object terug met de IDs van de verwijderde onderhoudsperioden onder de eigenschap maintenanceids.

Voorbeelden

Meerdere onderhoudsperioden verwijderen

Verwijder twee onderhoudsperioden.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "maintenance.delete",
      "params": [
        "3",
        "1"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "maintenanceids": [
          "3",
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

COnderhoud::delete() in ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php.