proxy.create

Descripció

object proxy.create(object/array proxies)

Aquest mètode permet crear nous proxys.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Proxys a crear.

A més de les [propietats proxy estàndard] (object#proxy), el mètode accepta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
hosts array Equips per ésser monitorats pel proxy. Si un equip ja és monitorat per un proxy diferent, es reassignarà al proxy actual.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.
interface object Interfície equip per crear per al proxy passiu.

Comportament de la propietat:
- obligatori si status de l'objecte proxy és "obligatori per proxys passius"

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels proxys creats segons la propietat proxyids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels proxys donats.

Exemples

Crear un proxy actiu

Crear un proxy actiu "Active proxy" i assignar-lo a un equip per monitorar-lo.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.create",
      "params": {
        "host": "Active proxy",
        "status": "5",
        "hosts": [
          {
            "hostid": "10279"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "10280"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un proxy passiu

Crear un proxy passiu "Passive proxy" i assignar-lo a dos equips a monitorar.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.create",
      "params": {
        "host": "Passive proxy",
        "status": "6",
        "interface": {
          "ip": "127.0.0.1",
          "dns": "",
          "useip": "1",
          "port": "10051"
        },
        "hosts": [
          {
            "hostid": "10192"
          },
          {
            "hostid": "10139"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "10284"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CProxy::create() in ui/include/classes/api/services/CProxy.php.