Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

regexp.create

Beschrijving

object regexp.create(object/array regularExpressions)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe globale reguliere expressies te creëren.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Super admin gebruikerstypes. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Reguliere expressies die moeten worden gemaakt.

Naast de standaardeigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
expressions array Expressies opties.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de gemaakte regular expressies onder de eigenschap regexpids.

Voorbeelden

Een nieuwe globale reguliere expressie maken.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "regexp.create",
      "params": {
       "name": "Storage devices for SNMP discovery",
       "test_string": "/boot",
       "expressions": [
        {
         "expression": "^(Physical memory|Virtual memory|Memory buffers|Cached memory|Swap space)$",
         "expression_type": "4",
         "case_sensitive": "1"
        }
       ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "regexpids": [
          "16"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CRegexp::create() in ui/include/classes/api/services/CRegexp.php.