Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

> Reguliere expressie-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de regexp API.

Reguliere expressie

Het object globale reguliere expressie heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
regexpid string (alleen-lezen) ID van de reguliere expressie.
name
(verplicht)
string Naam van de reguliere expressie.
test_string string Test string.

Uitdrukkingen object

Het expressions-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
expressie
(verplicht)
string Reguliere expressie.
expression_type
(vereist)
integer Type reguliere expressie.

Mogelijke waarden:
0 - Tekenreeks inbegrepen;
1 - Elke tekenreeks inbegrepen;
2 - Tekenreeks niet inbegrepen;
3 - Resultaat is WAAR;
4 - Resultaat is ONWAAR.
exp_delimiter string Expressiescheidingsteken. Alleen wanneer expression_type Elke tekenreeks inbegrepen.

Standaardwaarde ,.

Mogelijke waarden: ,, ., /.
case_sensitive integer Hoofdlettergevoeligheid.

Standaardwaarde 0.

Mogelijke waarden:
0 - Hoofdlettergevoelig;
1 - Hoofdlettergevoelig.