> Reguliere expressie-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de regexp API.

Regelmatige expressie

Het globale reguliere expressie-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
regexpid string (alleen-lezen) ID van de reguliere expressie.
naam
(vereist)
string Naam van de reguliere expressie.
test_string string Testreeks.

Let op dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optionele parametercombinatie anders is.

Expressies

Het expressie-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
expressie
(vereist)
string Reguliere expressie.
expressie_type
(vereist)
integer Type van reguliere expressie.

Mogelijke waarden:
0 - Inclusie van tekenreeks;
1 - Inclusie van willekeurige tekenreeks;
2 - Exclusie van tekenreeks;
3 - Resultaat is WAAR;
4 - Resultaat is ONWAAR.
exp_delimiter string Uitdrukkingsdelimiter. Alleen bij expressie_type Inclusie van willekeurige tekenreeks.

Standaardwaarde ,.

Mogelijke waarden: ,, ., /.
case_sensitive integer Hoofdlettergevoeligheid.

Standaardwaarde 0.

Mogelijke waarden:
0 - Hoofdletterongevoelig;
1 - Hoofdlettergevoelig.