service.update

Descripció

object service.update(object/array services)

Aquest mètode permet actualitzar serveis existents.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

Les propietats del servei (objecte/matriu) s'han d'actualitzar.

La propietat serviceid s'ha de definir per a cada servei, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats del servei estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
children array Serveis secundaris per substituir els fills del servei actuals.

Els fills han de tindre la propietat serviceid definida.
parents array Serveis pare per substituir els pares del servei actuals.

Els pares han de tindre definida la propietat serviceid.
tags matriu Servei etiquetes per substituir les etiquetes de servei actuals.
problem_tags array Problem tags per substituir les etiquetes de problema actuals.
status_rules array Regles d'estat per substituir les regles d'estat actuals.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels serveis actualitzats sota la propietat serviceids.

Exemples

Configurar el pare d'un servei

Fa que el servei amb l'ID "3" sigui el pare del servei amb l'ID "5".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.update",
      "params": {
        "serviceid": "5",
        "parents": [
          {
            "serviceid": "3"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Afegir un temps d'aturada planificat

Afegeix un temps d'aturada per al servei amb l'ID "4", programat cada setmana de dilluns a les 10 del vespre a dimarts a les 10 del matí.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.update",
      "params": {
        "serviceid": "4",
        "times": [
          {
            "type": "1",
            "ts_from": "165600",
            "ts_to": "201600"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "4"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CService::update() in ui/include/classes/api/services/CService.php.