templategroup.massremove

Descripció

object templategroup.massremove(object parameters)

Aquest mètode esborrar els objectes associats a diversos grups de plantilles.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els ID dels grups de plantilles a actualitzar i objectes a esborrar.

Paràmetre Tipus Descripció
groupid cadena/matriu ID dels grups de plantilles a actualitzar.

Comportament de la propietat:
- obligatori
templateids string/array Plantilles per eliminar de tots els grups de plantilles.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups de plantilles actualitzats sota la propietat groupids.

Exemples

Esborra plantilles de grups de plantilles

Treu dues plantilles dels grups de plantilles donats.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templategroup.massremove",
      "params": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ],
        "templateids": [
          "30050",
          "30001"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CTemplateGroup::massRemove() a ui/include/classes/api/services/CTemplateGroup.php.