templategroup.propagate

Descripció

object templategroup.propagate(object parameters)

Aquest mètode permet aplicar permisos a tots els grups i subgrups de plantilles.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups de plantilles on propagar.
Tots els altres grups excepte els esmentats seran exclosos dels grups d'equips.

Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori
permissions boolean Establir-ho a true per propagar permisos.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups de plantilles propagats sota la propietat groupids.

Exemples

Propagar els permisos d'un grup de plantilles als seus subgrups.

Propaga els permisos d'un grup de plantilles als seus subgrups.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templategroup.propagate",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "15"
          }
        ],
        "permissions": true
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "15",
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplateGroup::propagate() a ui/include/classes/api/services/CTemplateGroup.php.