usergroup.create

Descripció

object usergroup.create(object/array userGroups)

Aquest mètode permet crear nous grups d'usuaris.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmeters

(objecte/matriu) Grups d'usuaris per crear.

A més de les propietats estàndard del grup d'usuaris, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
hostgroup_rights objecte/matriu Permisos del grup d'equips per assignar al grup d'usuaris.
templategroup_rights objecte/matriu Grup de plantilles permisos per assignar al grup d'usuaris.
tag_filters matriu Permisos basats en etiquetes per assignar al grup d'usuaris.
users objecte/matriu Usuaris per afegir al grup d'usuaris.

L'usuari ha de tindre definida la propietat identificador d'usuari.
rights
(obsolet)
objecte/matriu Aquest paràmetre és obsolet; si us plau, empreu hostgroup_rights o templategroup_rights.
Permisos per assignar al grup d'usuaris.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels grups d'usuaris creats segons la propietat usrgrpids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels usuaris de grups donats.

Exemples

Crear un grup d'usuaris

Crea un grup d'usuaris que no permeti pas l'accés al grup d'equips "2", i hi afegeix un usuari.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usergroup.create",
      "params": {
        "name": "Operation managers",
        "rights": {
          "permission": 0,
          "id": "2"
        },
        "users": [
          {"userid": "12"}
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "usrgrpids": [
          "20"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CUserGroup::create() in ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php.