usermacro.createglobal

Beschrijving

object usermacro.createglobal(object/array globalMacros)

Met deze methode kunnen nieuwe globale macro's worden gemaakt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Globale macro's om te maken.

De methode accepteert globale macro's met de standaard globale macro eigenschappen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de gemaakte global macro's onder de eigenschap globalmacroids. De volgorde van de geretourneerde ID's komen overeen met de volgorde van de doorgegeven globale macro's.

Voorbeelden

Een globale macro maken

Maak een globale macro "{$SNMP_COMMUNITY}" met de waarde "public".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.createglobal",
      "params": {
        "macro": "{$SNMP_COMMUNITY}",
        "value": "public"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "globalmacroids": [
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CUserMacro::createGlobal() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.