15 S'és actualitzant a valors numèrics d'interval estès

Des de Zabbix 5.0.0, el tipus de dades numèric (flotant) admet una precisió d'aproximadament 15 dígits i balla entre aproximadament -1,79E+308 i 1,79E+308. Això s'implementa per defecte a les instal·lacions noves. Tanmateix, quan actualitzeu les instal·lacions existents, creades abans de Zabbix 5.0, s'ha d'aplicar un pedaç d'actualització manual de la base de dades.

Si no apliqueu el pedaç, Informació del sistema a la interfície es mostrarà: "Taules d'historial de bases de dades actualitzades: No. El suport per al tipus numèric antic és obsolet. Si us plau, actualitzeu a valors numèrics d'interval estès".

El pedaç alterarà les columnes de dades de l'historial i taules de tendències, que solen contindre moltes dades; per tant s'espera que trigui algun temps a completar-se. Com depèn de l'estimació exacta sobre el rendiment del servidor, la configuració del sistema de gestió de bases de dades i versió, i no es pot predir, es recomana provar primer el pedaç fora de l'entorn de producció, tot i que amb MySQL 8.0 i MariaDB 10.5 configurats per defecte es coneix que el pedaç s'executa de seguida per a taules grans a causa d'un algorisme eficient i el fet que anteriorment es va emprar el mateix tipus doble però amb una precisió limitada, el que vol dir que les dades en si no calen modificar-se.

Si us plau, executeu el pedaç adequat (fitxer SQL) per a la vostra base de dades; podeu trobar aquests scripts al dipòsit Zabbix Git per a:

Important! Executeu aquests scripts només per a la base de dades del servidor.

Per aplicar un pedaç:

  • Atureu el servidor Zabbix.
  • Executeu l'script per a la vostra base de dades.
  • Torneu a engegar el servidor Zabbix.

Tingueu en compte que amb TimescaleDB, el suport de compressió només s'ha d'activar després d'aplicar aquest pedaç.

Després d'actualitzar les taules de la base de dades, configureu o actualitzeu el valor $DB['DOUBLE_IEEE754'] a "true" a /ui/conf/zabbix.conf.php.